Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Rail Baltica II

Collapse
X
 
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  #41
  Parašė statyba Rodyti pranešimą
  Pagal mane atkarpa iki Valga taip pat jau buvo pats pirmasis zingsnis Rail Balticoj'e. o Lietuviai tik vaidina, jog kazka daro... 7km Sestokai - Mockava, kur greitis nuo 50 km/h padidejo net iki 60 km/h...
  Ką tokio "Reilbaltikinio" estai padarė? Jie nieko nepadarė - jie tik atliko atkarpos Tartu-Valga kapremontą. Tą jiems reikėjo daryti ir be RB. Nereikia kalusyti, ką ten kalba kažkoks jų ministras ar kitas veikėjas. Dabar apie greičio didinimą Šeštokuose. Galima būtų padaryti taip, kad greitis būtų 120 km/h. - ką tai duotų tokioje mažoje atkarpoje? Porą minučių sutrumpėtų važiavimo trukmė, užtat išlaidos kelio priežiūrai ir riedmenų eksploatavimui padidėtų nemažai. - greitį reikia didinti ne atskiruose tarpstočiuose, o ištysuose ruožuose. Tuo labiau, kad sudvejintas kelias niekada neleis padidinti greičio iki tiek, kiek būtų galima važiuoti normaliu keliu.
  Absoliuti žodžio laisvė - demokratinės valstybės pagrindas.

  Comment


   #42
   Estai daug padarė - rekonstruotas ruožas Talinas-Tartu-Valga, įrengtos stotelės, rekonstruotos stotys ir net turi traukinius su persėdimu Ryga-Valga-Talinas. O mes???

   Comment


    #43
    Parašė statyba Rodyti pranešimą
    Tai kad cia kaip tik mes velkames is paskos, butent tuo latviu spauda mirga jau ne pirmi metai. Neabejoju, jog jei ne LG turetumem bent jau ir Vilnius - Ryga traukini, kaip normalus zmones...

    Graudu ziuret net, kaip besidubliuojantys keliu skirtingu firmu autobusai kas pora valandu veza bent po 30 keleiviu, o LG net nepakrutina sub*nes...
    Tą subinę krutina jau n metų ne tik LG, bet ir ministerija. Latviai atsisako dalintis maršruto nuostolius.
    Tiesa, jeigu galite, įkelkite nuorodą, ką ten latvių spauda rašo.
    Dėl RB, tai LG vieninteliai realius darbus daro, o latviai ir estai tik liežuviu mala... Suremontuot ruožus, kuriuos taip ar taip reikia remontuot ir pasakyt, kad tai dėl RB... Apskritai, tas RB yra politinis projektas, o ne gelezinkelių vežėjų, todėl neįsgilinę politikai tauškia kas tik jiems į galvą šauna. Ir dar nepamirškit, kad RB finansuojama kitų transporto projektų sąskaita, o pinigai labai dideli. Daug ką naudingo butų galima įgyvendinti...
    Paskutinis taisė Kasnis; 2013.08.04, 06:55.

    Comment


     #44
     Parašė Kasnis Rodyti pranešimą
     Dėl RB, tai LG vieninteliai realius darbus daro, o latviai ir estai tik liežuviu mala... ...
     Tada kodėl visur platinami pranešimai apie estų pasiekimus? Kad nori steigti kažką? Užkrito dabar man ką ten jie daro. O apie lietuvių darbus tylima? Nes pas mus nieko nėra. Arba kaip statyba minėjo 7 km turim ir greitis padidėjo pasakiškai , va ką mes turim
     Paskutinis taisė Mantukas05; 2013.08.04, 09:02. Priežastis: Pasipildymas
     Neskubėk ir nespėsi.

     Comment


      #45
      Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
      Tada kodėl visur platinami pranešimai apie estų pasiekimus? Kad nori steigti kažką? Užkrito dabar man ką ten jie daro.
      Yra toks daiktas, kuris vadinasi "užsakomasis straipsnis" - labai didelė tikimybė, kad estai taip ir daro, tuo tarpu LG galbut užsakomųjų straipsnių užsako mažiau.
      Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
      Nes pas mus nieko nėra. Arba kaip statyba minėjo 7 km turim ir greitis padidėjo pasakiškai , va ką mes turim
      Taip, mes turime, estai neturi nieko. Nes estams norint pertvarkyti tą "rekonstruotą" ruožą į 1435 (o RB gali būti tik 1435), reikės arba statyti naują liniją arba 1520 bėgių gardelę demontuoti, 1435 pakloti, iš naujo sutvarkyti viršutinę kelio konstrukciją.
      Paskutinis taisė Aleksio; 2013.08.04, 10:00.
      Absoliuti žodžio laisvė - demokratinės valstybės pagrindas.

      Comment


       #46
       Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
       Tada kodėl visur platinami pranešimai apie estų pasiekimus? Kad nori steigti kažką? Užkrito dabar man ką ten jie daro. O apie lietuvių darbus tylima? Nes pas mus nieko nėra. Arba kaip statyba minėjo 7 km turim ir greitis padidėjo pasakiškai , va ką mes turim
       Tau apie greitį aiškino, kad tokiam ruoželyje tiesiog neapsimoka išvystyti didelio greičio. Traukinys - ne mašina, nors protingas žmogus, žinodamas, kad gero kelio tik keli kilometrai, nespaus iki 130 per val.

       Comment


        #47
        Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
        Tada kodėl visur platinami pranešimai apie estų pasiekimus?
        Estai yra pagarsėję PR-ščikai ne tik šioje srityje.

        Reikia dar turėti omenyje, kad RB Lietuvoje yra "kelias į niekur".

        Comment


         #48
         Esti6kos diskusijos apie Rail Baltica:

         Rail Baltica course options up for discussion
         http://news.postimees.ee/1354130/rai...for-discussion

         ...
         Local leaders realise the importance of state level planning; even so, they question the local benefits of a passenger train rushing through their areas at 240 km/h. Rail Baltica planners say in their last letter of explanation, that while planning the high speed railway they are weighing the options of using it, in the future, for local purposes; still, tracks would not be determined by that.

         The Rail Baltica area being 66 metres in width, a 350 m corridor is being talked about in low density areas. An electric railway is being planned, with a freight station in Muuga Harbour and passenger terminals in Ülemiste (Tallinn) and Pärnu.

         The plan prescribes that in the autumn of 2013, railway track corridors will be selected; by end of 2015 a preliminary design documentation is to be completed on the basis of which, together with Finland, Latvia, Lithuania and Poland, financial support of 70-80 per cent will be applied for from the European Commission. The costs of Rail Baltica are estimated at €3.6bn, a billion of which falls to Estonia.
         Paskutinis taisė negative; 2013.08.20, 15:47.

         Comment


          #49
          Construction of Rail Baltic may start already in 2017
          http://www.balticbusinessnews.com/ar...lready-in-2017

          Indrek Sirk who manages the Rail Baltic project at the Ministry of Economic Affairs says that in the most positive scenario, rapid rail passenger service connecting Tallinn with Warsaw could become operational in 2023 or 2024, writes Eesti Päevaleht.

          Comment


           #50
           Sekundė 2013-09-05
           Panevėžiui – „Rail Baltica“ vėžė
           http://www.sekunde.lt/panevezyje/102437/

           http://verslas.delfi.lt/transportas/....d?id=62241407
           Paskutinis taisė Romas; 2013.09.06, 20:48. Priežastis: Plika nuoroda

           Comment


            #51
            Europinė vėžė – Panevėžiui, rusiška – Šiauliams

            Šiau­lių ga­li­my­bės tu­rė­ti eu­ro­pi­nę vė­žę su­ma­žė­jo iki mi­ni­mu­mo. Stra­te­gi­nio pa­sek­mių ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ li­ni­ją siū­lo­ma ties­ti per Pa­ne­vė­žį. Per Šiau­lius bū­tų 800 mi­li­jo­nų li­tų pi­giau, bet Pa­ne­vė­žys ne­va tu­ri dau­giau „pliu­sų“.


            Mies­to val­džia ne­su­si­do­mė­jo

            UAB „Swe­co Lie­tu­va“ pa­ren­gė „Rail Bal­ti­ca“ li­ni­jos Kau­nas-Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vals­ty­bių sie­na spren­di­nių stra­te­gi­nį pa­sek­mių ap­lin­kai ver­ti­ni­mą (SPAV).

            „Swe­co Lie­tu­va“ tu­rė­jo pa­grįs­ti, ku­rią at­kar­pą Lie­tu­vai ge­riau pa­si­rink­ti: Kau­nas-Šiau­liai-Lat­vi­jos sie­na ar Kau­nas-Pa­ne­vė­žys-Lat­vi­jos sie­na.

            To­mas Var­nec­kas, „Swe­co Lie­tu­va“ at­sto­vas, pro­jek­to va­do­vas, in­for­ma­vo, jog ver­tin­to­jų iš­va­da – prio­ri­te­ti­ne lai­ky­ti at­kar­pą per Pa­ne­vė­žį.

            Ver­ti­ni­mo ata­skai­ta iš­siųs­ta Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bėms vie­šai svars­ty­ti. Per mė­ne­sį ji tu­ri bū­ti ap­svars­ty­ta su vi­suo­me­ne. Po to dar mė­ne­sį bus svars­to­ma su sa­vi­val­dy­bė­mis ir ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

            „Nuo rug­sė­jo 9 die­nos pra­si­de­da vie­šas svars­ty­mas, – sa­ko T. Var­nec­kas. – Bet, aiš­ku, nie­kas jau da­bar ne­truk­do sa­vi­val­dy­bei, po­li­ti­kams ata­skai­tą skai­ty­ti ir reikš­ti pa­sta­bas.“

            Ga­lu­ti­nį spren­di­mą, rem­da­ma­si SPAV ata­skai­ta, priims Vy­riau­sy­bė.

            Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ren­giant SPAV, pro­ce­su ne­si­do­mė­jo – pra­šy­mų ne­tei­kė, ne­kvie­tė ren­gė­jus dis­ku­tuo­ti. Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė tei­kė pa­gei­da­vi­mus, ar­gu­men­tus, dar lie­pos mė­ne­sį su­ren­gė su­si­ti­ki­mą su „Swe­co Lie­tu­va“ at­sto­vais.

            Ne­tu­rė­ti vė­žės – pri­va­lu­mas?

            T. Var­nec­ko nuo­mo­ne, tai, kad vė­žė eis per Pa­ne­vė­žį, Šiau­liams tai – „ne trū­ku­mas, o pri­va­lu­mas“. Esą Šiau­liai ga­lės su­si­kon­cent­ruo­ti ties tu­ri­ma ge­le­žin­ke­lio vė­že, ei­nan­čia link Klai­pė­dos jū­rų uos­to.

            „Ši vė­žė jau yra ga­lin­ges­nė, nei bus „Rail Bal­ti­ca“, ir jos ga­lin­gu­mas augs bent du kar­tus dėl au­gan­čio Klai­pė­dos jū­rų uos­to, – ti­ki­no T. Var­nec­kas. – Jei­gu Šiau­liai pa­siim­tų ir „Rail Bal­ti­ca“, tu­rė­tų dė­me­sį skir­ti ne vie­nam pro­jek­tui, eik­vo­ti re­sur­sus ke­liems pro­jek­tams.“

            Šiau­liai, SPAV ren­gė­jo tei­gi­mu, „be jo­kio var­go jau da­bar ga­li im­ti pri­dė­ti­nę ver­tę iš esa­mos vė­žės, ypač ka­da tu­ri Zok­nių oro uos­tą.“

            Ko­dėl per Pa­ne­vė­žį?

            SPAV ren­gė­jų iš­va­dą lė­mę pir­miau­sia so­cia­li­niai as­pek­tai.

            Vė­žė per Šiau­lius kirs­tų dau­giau gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų, skai­čiuo­ja­ma, jog po­vei­kį da­ry­tų 150 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių ki­lo­met­ro at­stu­mu abi­pus po­ten­cia­lios vė­žės.

            Al­ter­na­ty­va per Pa­ne­vė­žį pa­lies­tų tik 25 tūks­tan­čius gy­ven­to­jų.

            Tra­sa per Šiau­lius bū­tų 25 pro­cen­tais il­ges­nė. Per Pa­ne­vė­žį – ir trum­pes­nė, ir tie­ses­nė, ir grei­čiau bū­tų pa­sie­kia­mi re­gio­nų cent­rai.

            Da­ro­ma prie­lai­da, jog ke­lei­vi­niu trau­ki­niu ke­lio­nė nuo Kau­no iki Ry­gos per Pa­ne­vė­žį truks 1,37 va­lan­dos, per Šiau­lius – be­veik dvi­gu­bai il­giau – apie 3 va­lan­das.

            Le­mia – kul­tū­ros pa­vel­das

            Bet pa­grin­di­niai skir­tu­mai iš­ryš­kė­jo ver­ti­nant al­ter­na­ty­vas kul­tū­ros pa­vel­do po­žiū­riu – vėl ne Šiau­lių nau­dai.

            „Jei­gu ties­tu­me li­ni­ją ša­lia esa­mos ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos, ten daug kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, – aiš­ki­na T. Var­nec­kas. – Dar vie­ną ge­le­žin­ke­lį ša­lia „pa­gul­dy­ti“ tie­siog nė­ra erd­vės. Rei­kia ati­trauk­ti li­ni­ją į šo­ną – jau bus du ge­le­žin­ke­liai, tar­kim, per ki­lo­met­rą vie­nas nuo ki­to – ir po­vei­kis gy­ven­to­jams di­dė­ja.“

            Sus­kai­čiuo­ta, jog ir že­mės skly­pų vi­suo­me­nės po­rei­kiams rei­kė­tų iš­pirk­ti ne ma­žiau nei Pa­ne­vė­žio at­ve­ju. Net­gi ke­liais šim­tais dau­giau.

            Ne­ti­kė­tu­mas – pi­ges­nė sta­ty­ba

            „Bet ka­pi­ta­lo kaš­tai, ge­le­žin­ke­lio sta­ty­ba bū­tų pi­ges­nė per Šiau­lius – maž­daug 800 mi­li­jo­nų li­tų“, – įvar­di­ja Šiau­lių „pliu­są“ ver­tin­to­jas.

            Ta­čiau pa­brė­žia, jog pa­ja­mos iš vė­žės per Šiau­lius bū­tų 1,4 mi­li­jar­do li­tų ma­žes­nės. Dėl il­ges­nės tra­sos esą kro­vi­nių ir ke­lei­vių srau­tai per Šiau­lius bū­tų ma­žes­ni.

            Bet vė­žę per Šiau­lius nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bend­ra­sis pla­nas. O dėl vė­žės per Pa­ne­vė­žį rei­kė­tų keis­ti ša­lies bend­rą­jį pla­ną.

            Kro­vos srau­tui – men­ka įta­ka

            Ar įver­tin­ta Šiau­lių tarp­tau­ti­nio oro uos­to, ku­ris yra kro­vi­nių per­ve­ži­mo oro uos­tas, ku­ria­mų lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos ir lo­gis­ti­kos cent­ro įta­ka?

            „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lis yra tarp­tau­ti­nis re­gio­ni­nis ge­le­žin­ke­lis, jis nė­ra nei Lie­tu­vos, nei ki­tos ša­lies. Vi­sa Lie­tu­va už­tik­rins tik apie 10 pro­cen­tų bend­ros kro­vos, – aiš­ki­na T. Var­nec­kas. – Šiau­lių ar ki­ta sto­tis duos dar ma­žiau kro­vos. To­dėl pa­vie­nių ob­jek­tų, lo­gis­ti­kos cent­rų ir pa­na­šiai, įta­ka ma­ža – per ma­ži mas­te­liai.“

            Ta­čiau SPAV ata­skai­to­je įvar­di­ja­ma, jog Pa­ne­vė­žio al­ter­na­ty­vą ren­kan­tis rei­kia lo­gis­ti­kos inf­rast­ruk­tū­ros.

            Ką ra­šo ver­tin­to­jai?

            * „Pa­ne­vė­žys – vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų (penk­ta­sis pa­gal dy­dį), esan­tis ša­lies Šiau­rė­je, iš­si­drie­kęs abi­pus Ne­vė­žio. Pa­ne­vė­žio mies­tas yra pa­to­gio­je geog­ra­fi­nė­je pa­dė­ty­je: čia su­si­ker­ta svar­biau­sios Lie­tu­vos au­to­ma­gist­ra­lės, drie­kia­si tarp­tau­ti­nė „Via Bal­ti­ca“ ma­gist­ra­lė, jun­gian­ti su dviem Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no vals­ty­bių sos­ti­nė­mis – Var­šu­va ir Ry­ga. Iki neuž­šą­lan­čio Klai­pė­dos jū­rų uos­to – 240 km.“

            * „Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė – ad­mi­nist­ra­ci­nis te­ri­to­ri­nis vie­ne­tas Šiau­rės Lie­tu­vo­je, ku­rio te­ri­to­ri­ja api­ma Šiau­lių mies­tą ir Rė­ky­vos gy­ven­vie­tę. Šiau­liai iš­si­dės­tę Ry­tų Že­mai­čių ply­naukš­tes šiau­ri­nė­je da­ly­je, Mū­šos, Du­by­sos ir Ven­tos upių ta­kos­ky­ro­je. Ats­tu­mas iki Vil­niaus – 210 km, Kau­no – 142 km, Klai­pė­dos – 161 km, Ry­gos – 128 km, Ka­li­ning­ra­do – 250 km.“

            Šiau­lių tarp­tau­ti­nis oro uos­tas va­di­na­mas Zok­nių ka­ri­niu-ci­vi­li­niu oro uos­tu ir pri­ski­ria­mas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

            Iš „Swe­co Lie­tu­va“ pa­reng­tos „Rail Bal­ti­ca“ li­ni­jos SPAV ata­skai­tos

            2013 m. rugsėjo 7 d.
            Rūta JANKUVIENĖ ruta@skrastas.lt www.skrastas.lt
            RADVILIŠKIO AMBASADORIUS :D

            Comment


             #52
             „Rail Baltica“ pro Panevėžį – didesnė nauda šaliai
             Panevėžio miesto savivaldybė
             Ryšių su visuomene skyrius
             Rugsėjo 10 d.


             Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje UAB „Sweco Lietuva“ projektų direktorius Tomas Varneckas pristatė europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (SPAV). Jos išvada – racionaliausia geležinkelio vėžę nuo Kauno tiesti pro Panevėžį, o ne Šiaulius.

             Toks siūlymas priimtas vadovaujantis tvarios plėtros principais, projekto padarinius įvertinus 3 aplinkoms – gamtinei, socialinei ir ekonominei.
             Analizė atlikta vertinant galimą poveikį linijos po 1 km abipus geležinkelio vėžės (per 2 km pločio). Gamtinei aplinkai esminio skirtumo nebūtų nei Panevėžio, nei Šiaulių atveju. Panevėžio naudingumą liudija mažesnis poveikis dirvožemiui, gamtiniam karkasui, biologinei įvairovei (augalijai ir gyvūnijai) ir kt. Tačiau čia ypač svarbus ir išsiskiria kultūros paveldo aspektas. Tiesiant geležinkelį pro Šiaulius nukentėtų kultūros paveldo objektai (aplink esamą vėžę pastatytos geležinkelio stotys, vandens bokštai ir pan., atsiradę būtent dėl geležinkelio). Panevėžio atveju tokios grėsmės specialistai neįžvelgia.
             Poveikis socialinei aplinkai vertintas irgi keliais aspektais. Dėl europinės vėžės pro Panevėžį poveikį sveikatai (dėl triukšmo, vibracijos, kinetinės energijos ir kt.) galėtų pajusti 25 tūkst. gyventojų, Šiaulių atveju – net 150 tūkst. (bėgiai eitų Šiaulių, Radviliškio teritorijomis). Be to, statyti vėžei pro Panevėžį reikėtų 1362 sklypų, pro Šiaulius – 2109. Tiek jų turėtų išpirkti valstybė.
             Vertinant ekonominiu aspektu vėžė pro Panevėžį būtų ketvirtadaliu trumpesnė (180 km, pro Šiaulius – 223 km). Šiuo atveju būtų tiesiamas visiškai naujas kelias, nereikėtų derinti „rusiškojo“ ir „europietiškojo“ geležinkelio infrastruktūrų, todėl galėtų būti pasiekta maksimali infrastruktūros kokybė. Tai leistų užtikrinti didesnį susisiekimo greitį ir per trumpesnį laiką pasiekti regiono centrus – Rygą, Taliną, Varšuvą, Berlyną (pvz., keleiviniu traukiniu iš Kauno Rygą pasiektų per maždaug 1 h 22 min.), didintų maršrutų patrauklumą. Vėžės pro Šiaulius atveju dėl ilgesnės trasos kelionė truktų žymiai ilgiau (pvz., nuo Kauno iki Rygos – per 2 h 37 min.), formuotųsi tik labiau į vietinius ryšius (tarp artimiausių centrų) orientuota susisiekimo sistema. Taip būtų sunkiau užtikrinti vieną svarbiausių projekto tikslų – sukurti efektyvų su Vakarų Europa integruotą geležinkelio susisiekimo tinklą.
             Vėžei pro Panevėžį prognozuojamas 7500-8750 keleivių per dieną ir 11-20 mln. t krovinių per metus srautas. Tai šaliai leistų gauti 330-620 mln. Lt pajamų per metus. Šiaulių atveju šie skaičiai kur kas kuklesni – 3100-4500 keleivių, 8-14 mln. t krovinių ir 190-400 mln. Lt.
             Ir nors linija pro Panevėžį atsieitų beveik 800 mln. Lt brangiau (apie 4,4 mlrd. Lt), ji greičiau atsipirktų ir šaliai duotų didesnę ekonominę naudą (per 30 metų – 300 mln. Lt).
             Geležinkelio linija „Rail Baltica“ sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus keltą, Helsinkį. Visos „Rail Baltica“ ilgis nuo Varšuvos iki Talino – apie 1200 km, Lietuvoje apie – 333 km, iki 2015 m. gruodžio europinė vežė Lietuvoje bus nutiesta iki Kauno (120 km). Tolesnės atkarpos (pro Panevėžį ar Šiaulius) statybos turėtų būti finansuojamos 2014-2020 m. ES paramos laikotarpiu. Preliminari eksploatacijos pradžia - 2025 m.

             Comment


              #53
              Estai nusileido dėl „Rail Balticos"

              http://verslas.delfi.lt/transportas/....d?id=62323005
              GE. Tbilisis / თბილისი | GE. Batumis / ბათუმი | GE. Aukštutinė Svanetija / ზემო სვანეთი

              Comment


               #54
               Tam delfio straipsnyje viena zinute auksciau viskas paaiskinta:

               Lietuva norėtų, kad "Rail Baltica" lėšomis būtų modernizuotas apie 100 kilometrų geležinkelio ruožas Vilnius-Kaunas. "Rail Baltica" Geležinkelio vėžė eina per Kauną ir Vilniaus nesiekia.

               Comment


                #55
                O koks tikslas atšaka į Vilnių?
                Neskubėk ir nespėsi.

                Comment


                 #56
                 Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
                 O koks tikslas atšaka į Vilnių?
                 Sostines ponu ego patenkinimas:

                 Jeigu yra Varšuva, Talinas, Helsinkis, Ryga, kodėl nėra Vilniaus?", - BNS pirmadienį prieš Europos Sąjungos neformalų transporto ministrų ministrų susitikimą sakė R.Sinkevičius.

                 Comment


                  #57
                  Parašė Gator Rodyti pranešimą
                  Sostines ponu ego patenkinimas:

                  Jeigu yra Varšuva, Talinas, Helsinkis, Ryga, kodėl nėra Vilniaus?", - BNS pirmadienį prieš Europos Sąjungos neformalų transporto ministrų ministrų susitikimą sakė R.Sinkevičius.
                  Pabučiau ir aš ponas su savo EGO - prašyčiau man tą atšaką palei kaimyno langus

                  O jei rimtai , tai jug nenaudinga yra tiesti papildomus ~100 km į kairę ar dešinę. Bet čia mano akimis.
                  Neskubėk ir nespėsi.

                  Comment


                   #58
                   Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
                   Pabučiau ir aš ponas su savo EGO - prašyčiau man tą atšaką palei kaimyno langus

                   O jei rimtai , tai jug nenaudinga yra tiesti papildomus ~100 km į kairę ar dešinę. Bet čia mano akimis.
                   Jeigu tikėti straipsniu, tai kalba eina apie dabartinio esamo geležinkelio modernizavimo. Tuomet ir Kauno prasčiokai galės džiaugtis, kad Vilniaus ponus greičiau pasieks

                   Comment


                    #59
                    Parašė Creatium Rodyti pranešimą
                    Jeigu tikėti straipsniu, tai kalba eina apie dabartinio esamo geležinkelio modernizavimo. Tuomet ir Kauno prasčiokai galės džiaugtis, kad Vilniaus ponus greičiau pasieks
                    O tai kodėl praščiokai? Kad atvažiavus galėtu pasitikti tie kurie netyčia ten sėdi?

                    O kiek tas greičiau būtu?
                    Neskubėk ir nespėsi.

                    Comment


                     #60
                     Parašė Mantukas05 Rodyti pranešimą
                     O tai kodėl praščiokai? Kad atvažiavus galėtu pasitikti tie kurie netyčia ten sėdi?

                     O kiek tas greičiau būtu?
                     Kaip suprantu eina kalba apie 160 km/val.

                     Comment

                     Working...
                     X