Teko lankytis ir matyti, ar tik kažkieno veblenimus girdėti?...