Pirmiausia manau vairuot reiktų išmokti, o tada kelius kaltinti...