VOLVO 7700 720 greitu metu maršrutuose nepamatysite, nes sudegė automatinė greičio dėžė. Šiuo metu stovi autobusų parke (Verkių g. 52) prie tvoros.