Ar jūs tą BDar bent skaitėt? Jis čia realiai jokoų teisių niekam nesuteikia. Jei yra byla, tai kaltinamasis privalo žinot, kas liudytojas (pranešėjas) ir turi teisę jį kviest apklausaim