Griovimo projekto viešinti nereikia. Neskubėkit teisti