Tikėkimės tam turkui nereikės darytis tatoo su griuvėsiais...