Bet kodėl nesilaikote vieno iš Dievo įsakymų 'Nekalbėk netiesos' ?...