Pikta dėl šitos situacijos, teisinasi, kad rangovai ir archeologiniai tyrimai, bet galų gale tai Savivaldybės problema, tegu sprendžia, nes tokią vietą šitaip ilgai kasti nesąmonė.
...