Atsakymas:
Ačiū už pranešimą. Dviračių tako įrengimo darbai buvo vykdomi pagal suderinto bei patvirtinto techninio projekto sprendinius. Objektas nėra priduotas. Pridavimo...