Dėl šios vietos esu rašęs į Tvarkau Miestą su prašymu įrengti perėją ir užtikrinti saugumą, nes šiuo metu ten yra loterija, praleis tave automobilis ar ne..Žinoma, atsakymas buvo, jog toje...