Nebent kažkas slepiama, kaip būsima staigmena xa xa