Vis kalbate apie prievartinį vakcinavimą. Gal galite įvardyti, kas konkrečiai kėsinasi per prievartą vakcinuoti? Ar kam konkrečiai priskiriate šias "obsesines" mintis/kalbas?...