Sunkusis tankas IS-2 Nr. 41222(5) 1944 m. vasaros kovose dėl Kauno nedalyvavo, po karo naudotas kaip karinis ir techninis mokomasis objektas, į Lietuvą buvo atgabentas partinių...