Kitaip tariant, net ir tokioje vietoje greičiausiai matysime dar vienas avuliškes....