Data manau teisinga, nes:

1941 m. rugpjūčio mėn. 18 d. spaudoje buvo paskelbta apie Lietuvos generalinio komisaro von Rentelno devynių tarėjų komandos sudarymą. Laikinoji vyriausybė...