Labai puikiai apibendrinta.
Apskritai iš šitos diskusijos matosi, jog "dvigubos pilietybės" šalininkai vadovaujasi daugiau emociniais argumentais, kuriuose dominuoja "nu ar tau...