Šitoje diskusisijoje buvo painiavos dėl Inreal apžvalgos skelbtų Kernavės g. projektų, tai užklausus apie duomenų šaltinį / tikslumą, gautas toks atsakymas iš jų: "Tai buvo prieš keletą...