Šiam teiginiui (nuomonei) norėtųsi matyti kažkokį šaltinį/pagrindimą....