Hey, gal kas nors žinote, kas planuoja atsidaryti prie Rinktinės gatvėje esančio lopšelio-darželio „Vaidilutė“? Seniau čia buvo transformatorinė, kurią „išvalė“ ir padarė panoraminius...