Stoties teritorijos sutvarkymas yra svarbus dalykas, bet kaip atrodo Aušros Vartų prieigos? Tai viena iš reprezentacinių vietų, dažnai lankoma ir fotografuojama turistų, bet jau atrodo kaip paskutinis...