Skiriasi gana stipriai. Dėl to ir sprogdinimų skaičius Švedijoje pora šimtų į metus, kai Danijoje vos keletas. Daktarai ir Tulpiniai rūkytų kamputyje....