Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Calendarium. Tai įvyko prieš ... metų

Collapse
X
 
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  #41
  Labai panasu i Putina su Krymu

  Comment


   #42
   Kryme "referendumas" vyko kovo 16 d..
   Po keleto dienų sukanka 4 metai; dar ne jubiliejus.
   Už prisijungimą prie Rusijos balsavo 96,77%

   Biuleteniai, aišku skyrėsi.
   Kai kur internete buvo biuletenių pavyzdžių su vietine iniciatyva, kaip reikia balsuoti
   ...
   >> Такой совсем ненавязчивый.
   >> Где на бланке указано что это образец? Где защитные марки? Блеять... Ну зачем это цирк. Даже ежику в тумане уже понятно какой вариант будет подавляющем...
   >> Уже с галочками?
   >> Уже с галочками
   >> Образец просто. Ни к чему не принуждающий)


   https://pikabu.ru/story/obrazets_byu...endume_2063348

   Comment


    #43
    Krymo ansliuzas, toliau Ukrainos draskymas, toliau esamu-nesamu ginklu demonstravimas, "russkij mir" eskalavimas, logika labai panasi i Hitlerio.

    Comment


     #44
     Lietuva prieš 80 metų – pirmasis priimtas ultimatumas ir jo pamokos šiandien
     Comment


      #45
      /\ Ačiū už nuorodą į dar vieną sukaktį.
      Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo buvo pateiktas prieš 80 metų.

      Pateiktas Lietuvos ambasadoriui Estijoje 1938.08.19, priimtas 1938.03.19.
      Po 18 metų pertraukos užmegzti diplomatiniai santykiai, atidarytas susiekimas geležinkeliu Vilnius - Kaunas, keturi kelių pasienio punktai.

      Comment


       #46
       Kol kas dar nėra atskiros temos paminėti mirusių žmonių sukaktis.
       Paminėsime juos šioje temoje.

       Comment


        #47
        Józef Czechowicz (1818-1888)
        Šį mėnesį sukako 200 metų nuo didžiojo XIX a. Vilniaus fotografo Juzefo Čechovičiaus (Józef Czechowicz) gimimo.
        Jis gimė 1818 m. kovo 2 (15) d. Vitebsko gubernijoje, mirė Vilniuje 1888 m. sausio 1 (14), palaidotas Bernardinų kapinėse


        Józef Czechowicz Vilniuje fotografavo nuo 1865 metų


        Comment


         #48
         Kovo 22

         Šią dieną Lietuvoje

         1387 – Vilnius gavo Magdeburgo miesto teises.
         1939 – Lietuvos Vyriausybė nusileido hitlerinės Vokietijos ultimatyviems reikalavimams perduoti Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą naciams.

         Comment


          #49
          Dar vienas jubiliejus sukanka šiais metais.

          Lygiai prieš 200 metų Liudvikas Rėza Karaliaučiuje (Königsberg) išleido Kiristijono Donelaičio (1714-1780) "Metus".
          Tai buvo lietuvių pasaulietinės literaratūros pradžia.


          Kuo toliau tie laikai, kai mokykloje reikėjo iškalti kelis posmus Donelaičio hegzametrų, tuo labiau pradedi suprasti, koks reikšmingas Donelaičio darbas ir kokią pažangą padarė leituviai per tuos 200 metų

          http://www.graphic.lt/parodos/visaga...s-kanonas/5854

          Comment


           #50
           Parašė Romas Rodyti pranešimą
           Józef Czechowicz (1818-1888)
           Šį mėnesį sukako 200 metų nuo didžiojo XIX a. Vilniaus fotografo Juzefo Čechovičiaus (Józef Czechowicz) gimimo.
           Dar apie jį - Šiandien žymiajam fotografui Juozapui Čechavičiui sukaktų 200 metų

           Comment


            #51
            Sukanka 100 metų Lietuvos valstybės pripažinimui (1917 m. gruodžio 11 akto pagrindu)
            1918 m. kovo 23 d. Vokietija pirmoji pripažino atkurtą Lietuvos valstybę, bet kaip priklausomą nuo Vokietijos (pagal 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Tarybos aktą). Pripažinimą de facto ir de jure pasirašė Vokietijos imperatorius Vilhelmas II. Pagal šią deklaraciją Lietuva turėjo būti susieta su Vokietija karo, susisiekimo, muitų ir piniginės sistemos konvencijomis.
            Pirmuoju pasiuntiniu Vokietijoje buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys.
            Po pripažinimo kasdienis gyvenimas Lietuvoje iš esmės nepasikeitė: liko vokiečių karinė adminis­tracija, tęsėsi rekvizicijos. Iki 1918 m. antrosios pusės Vokietija spaudė Lietuvos Tarybą sudaryti gruodžio 11 d. akte numatytas abiejų valstybių konvencijas.

            Tik metų pabaigoje, spalio 20 d., Vokietijai pralaimint karą, Lietuvos Tarybai buvo leista laisvai spręsti dėl šalies santvarkos ir sudaryti vyriausybę.
            Šis Vokietijos pripažinimas Istorinės prezidentūros balsavime užėmė 22 vietą (nors nepaminėti nei pats 1917 m. gruodžio 11 aktas, nei 1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniuje vykusi Lietuvių konferencija, kur buvo išrinkta Lietuvos taryba),
            http://istorineprezidentura.lt/balsa...rasa&irasas=86


            Vokietijos vardu, pasiremiant minėta Lietuvos Tarybos užraiška nuo gruodžio 11 d. 1917, Lietuva tampa pripažinta laisva nepriklausoma valdija

            http://lt1918.lt/irasai/1918-m-kovo-...tuvos-valanda/


            Prof. L.Mažylis gruodžio 11 aktą irgi surado Berlyno archyve. Tačiau, dėl suprantamų priežasčių tas kitas aktas niekam neįdomus.
            1917 m. gruodžio 11 d. tekstas:

            http://www.šaltiniai.info/files/ist...tas.IH0302.pdf


            Bernardinai 2017.12.17
            L. Mažylis: be Gruodžio 11-osios deklaracijos nebūtų Vasario 16-osios akto
            Pasak Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Liudo Mažylio, ši data dažnai pamirštama, nors be Gruodžio 11-osios deklaracijos nebūtų ir Vasario 16-osios akto.
            Profesorius L. Mažylis šių metų kovo pabaigoje Vokietijos politiniame archyve originalią Gruodžio 11-osios deklaraciją rado kartu su Vasario 16-osios aktu

            http://www.bernardinai.lt/straipsnis...os-akto/167049
            Paskutinis taisė Romas; 2018.04.01, 12:41. Priežastis: Papildyta

            Comment


             #52
             Praleista šio mėnesio liūdna sukaktis

             Prieš 75 metus, 1943 m. kovo 17 d. naciai uždarė Vilniaus universitetą


             Lietuviškas universitetas Vilniuje buvo įkurtas 1940.12.15, uždarius nuo 1919 m. veikusį Vilniaus Stepono Batoro universitetą ir perkėlus iš Kauno VDU du fakultetus. Uždarius ir lenkišką, ir lietuvišką universitetus studentų mokymas toliau vyko neoficialiai (pogrindyje).

             Nacių represijos neapsiribojo universiteto uždarymu ir darbuotojų išmetimu į gatvę. Daug lietuvių inteligentų, tame skaičiuje ir universiteto profesoriai, buvo suimti ir išvežti į koncagerius. Dauguma apie tai skaitė B.Sruogos "Dievų miške"

             Comment


              #53
              Šiandien, kovo 25 sukanka 100 metų , kai 1918 m. kovo 25 d. paskelbta nepriklausoma Baltarusijos Liaudies respublika


              Sveikiname kaimynus baltarusius.

              Comment


               #54
               Šiek tiek informacijos apie Baltarusijos Liaudies Respubliką arba BNR (БНР Беларуская Народная Рэспубліка)


               Panašiai kaip ir Lietuvoje visas elitas kalbėjo kitomis kalbomis. Kaip ir Lietuvoje žemvaldžių dauguma kalbėjo lenkiškai, o dalis buvo iš Rusijos importuoti žemvaldžiai, perėme po sukilmų nusavintus dvarus. Miestuose pramonė buvo silpna, ten vyravo rusiškas kapitalas, o prekyboje - žydai.
               Baltarusijos nepriklausomybė, kaip estų ir lietuvių, buvo tik deklaracija kaizerinės okupacijos sąlygomis.
               Vokietijos okupacinė kariuomenė kažkiek protegavo mažesnes tautas matydama atsvarą rusams ir lenkams. Tačiau vokiečių okupacija apėmė tik vakarinę Gudijos dalį. Likusi Gudijos dalis buvo užimta tik 1918 m. pradžioje, subyrėjus Rusijos kariuomenei.

               Tačiau panašumai čia ir baigiasi.

               Baltarusijos tautinė savimonė nespėjo susiformuoti iki I pasaulinio karo.
               Skirtingai nuo Lietuvos, Baltarusija neturėjo savo besiformuojančio elito (dvasininkų, inteligentų, verslininkų). Dvasininkai orientavosi į kitas šalis: pravoslavų - į Rusiją, katalikų į Lenkiją. Unitai (graikų katalikai) buvo paversti pravoslavais 1839 metais.
               Baltarusiams nebuvo siūlomos tikslinės stipendijos Rusijos universitetuose, kaip Lietuvos gimnazijų absolventams. Rusijos Valstybės dūmoje nebuvo deputatų (gal išskyrus dvarininką Skirmunttą)
               Baltarusija neturėjo savo Suvalkijos atitikmens, kaip Lietuva - kur pradėjo formuotis vidurinysis sluoksnis ar Pjemonto / Galicijos / Mažosios Lietuvos atitikmens (tautiečių kitos valstybės teritorijose) kur būtų sąygos formuotis bent kultūrinėms ambicijoms.

               BNR kovo 25-osios nepriklausomybės paskelbimos tik formaliai buvo panašus kaip lietuviškas Vasario 16-osisos akttas ar estiška vasario 24-osios nepriklausomybės deklaracija.
               Už saujelės Baltarusijos aktyvistų nebuvo visuomenės palaikymo, o visą projektą pribaigė tarpusavio rietienos ir išorės sąlygos.

               Tačiau BNR idėjos buvimas (bei išorinės politikos konjunktūra, visų pirma kova visais frontais su Lenkija) privertė sovietus sukurti 1919 metais Baltarusijos TSR. 1924 m. praplėstos BTSR ribos. XX a, 3 dešimtmetyje vykdyta "belorusizacija", kuri 1937-1938 m. pasibaigė inteligentų išžudymu.
               Tačiai Baltarusija formaliai buvo SSRS "sąjunginė respublika". Tai lėmė, kad 1991 m. kai subyrėjo Sovietija, Baltarusija buvo sąjunginė respublikai ir dauga kam netikėtai (daugumai gal net ir nenorint) gavo nepriklausomybę.

               Comment


                #55
                Keli BNR mito simboliai, kurie netapo realiu kūnu tarpukaryje.

                В ночь на 19 февраля большевики эвакуировались из Минска. В этих условиях Исполком вышел из подполья и 21 февраля опубликовал Первую уставную грамоту. Он объявил себя высшей временной властью в Беларуси (до созыва Всебелорусского Учредительного собрания) и сформировал правительство — Народный Секретариат.
                Читать полностью: https://news.tut.by/culture/585162.html21 февраля Минск заняли немцы. Они признали Секретариат не правительством, а лишь представительством белорусского населения.
                9 марта Исполком Рады провозгласил Белорусскую Народную Республику (Второй уставной грамотой), а 18 марта в состав Рады БНР (так стала называться Рада Всебелорусского съезда) вошли братья Антон и Иван Луцкевичи, лидеры белорусского национального движения, которые прибыли из Вильни.
                Под их влиянием сторонники независимости перешли в наступление. В ночь с 24 на 25 марта 1918 года после десятичасовых споров была принята Третья уставная грамота, которая провозгласила независимость БНР.
                https://news.tut.by/culture/585142.html
                Bolševikai iš Minsko pasitraukė 1918 m. vasario 19 d., o vasario 21 d. į miestą įžengė vokiečių kariuomenė
                Visos Gudijos susirinkimo rada (Taryba) 1918 m. vasario 19 d. išleido pirmąjį įstatminį aktą ar manifestą (1 устаўная грамата / 1 ustaŭnaja hramata), kur pasislebė visa valdžia.
                1918 m. kovo 25 d. antruoju įstatyminiu aktu (2. ustaŭnaja hramata) paskelbta BNR - Baltarusijos Liaudies Respublika
                1918 m. kovo 25 d. trečiuoju įstatyminiu aktu (3 ustaŭnaja hramata) paskelbta Baltarusijos Liaudies Respublikos nepriklausomybė.
                https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91...96%D0%BA%D0%B0

                BNR rados sekretoriatas (Vyriausybės) pastatas Minske


                BNR rados sekretoriatas (Vyriausybė)

                https://news.tut.by/culture/585162.html


                BNR simboliai - herbas (vytis) ir vėliava                https://news.tut.by/culture/585142.html

                Teritorija, į kurią pretendavo tuometinė Gudija, buvo didesnė nei dabartinė Baltarusijos respublika:
                Lietuva: Vilnius, Vievis, Druskininkai, Švenčionys
                Lenkija: Balstogė, Augustavas
                Rusija: Smolenskas, Brianskas, Velikije Luki
                Latvija: Daugpilis, Kraslava
                Ukraina: kai kurios Polesės sritys Volynėje

                https://news.tut.by/world/585525.html

                BNR "pasai"

                https://news.tut.by/culture/585162.html


                BNR sugrįžus bolševikams 1918 m. pabaigoje persikėlė į Gardiną (gerai, kad ne į Vilnių).
                Gardine be faktinės Vokietijos administracijos, veikė ir gudiška, lietuviška ir lenkiška administracijos ar jų užuomazgos .

                https://news.tut.by/society/584785.html

                BNR skirtingai nuo Lietuvos, kur buvo atstovaujama įvairioms kryptims, vyravo kairuoliškos nuotaikos; buvo rimtai kalbama ne tik apie žemės reformą, bet ir privačios nuosavybės panaikinimą. BNR rados narių tarpe buvo ir daugiau nesutarimų - visų pirma dėl to, į kurią valstybę orientuotis.

                Paryžiaus Taikos konferencijoje Gudai turėjo dar mažiau teisių nei Lietuvos delegacija.
                Lietuviai su jais buvo sąjungininkais kovojant su Lenkija, bet tarpusavio nesutarimai dėl Vilniaus buvo kur kas didesni

                Lenkijai pradėjus puolimą į rytus 1919 m., o bolševikams užėmus Rytų ir Vidurio Gudiją, BNR Rada išsiskirstė į Varšuvą, Prahą, Kauną, Berlyną ir kitus Europos miestus.

                Keli mažai žinomi faktai apie Lietuvos ir BNR ryšius
                Gudijos tautinės vėliavos autorius Клаўдзі Дуж-Душэўскі / Klaŭdzi Duž-Dušeŭski arba lietuviškai Klaudijus Dušauskas - Duž (1891-1959) tarpukaryje emigravo į Lietuvą gyveno Kaune, kur gyveno ir po II pasaulinio karo bei buvo 1952 m. sovietų suimtas. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
                https://be-tarask.wikipedia.org/wiki...ушэўскі

                Vienas iš BNR aktyvistų Вацлаў Ластоўскі / Vacłaŭ Łastoŭski (1883-1938), buvo lietuvių klasikės Lazdynų Pelėdos (Marijos Lastauskienės vyras)
                https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclovas_Lastauskis

                Lietuvoje iki 1924 veikė Gudų reikalų ministerija

                Comment


                 #56
                 Vilhelmas Storosta - Vydūnas (1868 - 1953)


                 Dar vienas praleistas šio mėnesio jubiliejus
                 Kovo 22 d. sukako 150 metų nuo filosofo ir Mažosios (Prūsų) Lietuvos visuomenės veikėjo gimimo
                 Apie šią asmenybę mažai žinome.

                 Dauga kam pakanka žinoti, kad Vydūnas buvo atvaizduotas ant 200 litų bankoto


                 ---

                 Per jubiliejų nebuvo tokiomis progomis įprasto šurmulio du mėnesiai prieš konkrečią datą ir pora savaičių po jos
                 Keli renginiai ir paminėjimai

                 Kasvyksta.lt
                 Kaunas švenčia Vydūno 150-ąsias gimimo metines: atidengtas paminklas

                 http://kaunas.kasvyksta.lt/2018/03/2...tas-paminklas/

                 LRT.lt 2018.03.22
                 Vydūnas – ypatinga asmenybė lietuvių kultūroje, ypatingas jo gyvenimas ir likimas
                 http://www.lrt.lt/radijas/anonsai/29...yduna-yra-mitu

                 Sarmatas.lt 2018.03.22
                 Vydūnui -150
                 http://www.sarmatas.lt/03/vydunui-150/


                 Google paieškoje "Vydūnas-150" geriausia pateikia šį rezultatą:

                 Lietuvos bankas 2018.03.22
                 Moneta, skirta Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms

                 https://www.lb.lt/lt/monetu-isleidim...imimo-metinems

                 Comment


                  #57
                  Lietuva sveikina Izraelį 70-ųjų nepriklausomybės metinių proga
                  https://www.15min.lt/naujiena/aktual...roga-56-958960

                  Vikipedija rašo kad Izraelio 70-metis turėtų būti už mėnesio
                  1948 05 14 – Baigiasi britų mandato Palestinoje galiojimo laikas.
                  Žydų nacionalinė taryba ir Generalinė sionizmo taryba paskelbia Izraelio valstybės įkūrimą

                  https://lt.wikipedia.org/wiki/Izraelio_istorija

                  Comment


                   #58
                   Šiandien sukanka 100 metų Gruzijos nepriklausomybei

                   Sveikiname savo draugus gruzinus

                   Po demokratinės Rusijos vasario revoliucijos 1917 m. kovo 22 Tbilisyje (Tiflise) buvo įsteigtas Užkaukazės komitetas.Po Bolševikų Splaio perversmo įsteigtas Užkaukazės komisariatas.
                   1918 m. vasario 23 sušauktas Užkaukazės seimas, kur dalyvavo nuo Užkaukazės išrinkti deputatai į Rusijos Steigiamąjį susirinkimą. Po 1918 m. kovo mėn. pasirašytas Bresto taikos Turkijai atiteko dideli Gruzijos ir Armėnijos plotai - su tuo nesutiko Seimo gruzinų ir armėnų deputatai. 1918 m. balandžio 22 d. Užkaukazės seimas paskelbė nepriklausomą Užkaukazės Demokratinę respubliką, kuri gyvavo vos vieną mėnesį, nes trys skirtingos tautos negalėjo sutarti.

                   1918 m. gegužės 26 d. Gruzija paskelbė nepriklausomybę.
                   Netrukus (1918.05.28) paskelbė nepriklausomybę Armėnija ir Azerbaidanas.
                   Kaukaze susikūrę ir daugiau valstybinių darinių - nuo įvairių kalniečių tautų valstybių iki kazokų respublikų

                   Pietų Kaukazo (Užkaukazės) teritoriją buvo okupavusi Turkija, po I pasulinio karo pabaigos - D.Britanija
                   Kaip ir pas mus, vyko kova ne tik su buvusia metropolija Rusija, bet ir tarpusavyje. Gruzinai kariavo su armėnais, osetinais, rusų baltagvardeičiais.                   Gruzijos demokratinė respublika gyvavo iki 1921 metų.


                   Azerbaidžano ir Armenijos nepriklausomybė baigėsi 1920 metais, kai jas okupavo Sovietų Rusiją, o Gruzija išsilaikė iki 1921 m. vasario. Vėliau kurį laiką emigracijoje veikė Gruzijos vyriausybė. Sovietų laikais iki 1936 m. buvo Užkaukazės federacija, po to - trys "sąjunginės respublikos"


                   Gruzija nepriklausomybę paskelbė 1991 metų pavasarį.
                   Gruzijos prezidentu buvo išrinktas radiklas Zviad Gamsachurdija, jį pakeitė buvęs Sovietų Gruzijos lyderis Eduard Ševardnade
                   Nepriklauomoje gruzijoje pradžia buvo sudėtingesnė ir kruvinesnė nei Lietuvoje

                   Buvo panaikinta Pietų Osetijos autonomija. Per ginkluotą konfliktą rusų padedam P.Osetija atiskyrė.
                   Per 1992- 1993 m. karą Gruzija neteko neteko beveik visos Abchazijos. Abchacziajoje sovietų laikais apsigyveno daug gruzinų, o abchazai ten tapo mažuma. Į Gruziją plūstelėjo didelis pabėgelių srautas.
                   Žymų pokytį Europos link Gruzija padarė, kai 2004 prezidentu buvo išrinkta Michail Saakašvili

                   Per 2008.08.08. prasidėjusį savaitės karą Rusija okupavo ne tik Abchaziją ir P.Osetiją. Karą sustabdė ne tik įnirtinga gruzinų kova, bet ir ES pirmininkavusios Prancūzijos prezidento Sarkozy vizitas į maskvą bei keturių prezidentų (Lenkijos ,Lietuvos, Latvijos o Estijos ) skrydis į Tbilisį.
                   Po karo Rusija aneksavo (pripažino "nepriklausomomis" Abchaziją" ir P.Osetiją).
                   Gruzija prarado žemes, tačiau išsaugojo nepriklausomybę.                   Vėliau vietoj Saakašvilio atėjo kita valdžia, bet Gruzija išlaikė proeuropietišką kryptį                   Neseniai Lietuva oficialiai pradėjo vadinti Gruziją Sakartvelo, o Gruzinai Lietuvą vietoje ლიტვა (Litva) - ლიეტუვა (Lietuva)
                   Vienu žodžiu, abiejų šalių ir tautų santykiai dėl bendros praeites irpatirtires yra puikūs.


                   Be visų istorinių peripetijų lietuvių ir gruzinų daugustei tvirtėti padeda WizzAir lėktuvų reisias Vilnius - Kutaisis bei žmonių tiesioginiai tarpusavio ryšiai - nuo Gruzijos studentų Lietuvoje iki lietuvių NT investicijų Gruzijos pajūryje.


                   Gyvuok, Gruzija

                   Comment


                    #59
                    Šiandien sukanka 30 metų Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui


                    Kai Sovietijoje į valdžią 1986 m. balandį atėjo Gorbačiovas, iš pradžių buvo obalsis "uskorenije" (pagreitis, grietėjimas) lydimas antialkoholinės kampanijos su "perlenkimais" ir kitos iniciatyvos, pvz., "goskonktol" (valstybės kontrolė) ir goszakaz (valstybės užsakymas), kurias mažaioi kas atsimena. Realybė buvo tokia, kad Sovietijos ekonomika esant žemoms nafros kainoms toliau išlaikė tą pačią kryptį ir pagreitintai važiavo į dugną netlaikybama Reagano ir kažkiek Thatcher spaudimo.
                    Su Černobylio tragedija 1986 metų balandį sutapo naujas obalsis "perestrojka" (persitvarkymas). Vis dėlto "perestrojką" Gorbačiovas paskelbė tą patį mėnesį keliomis savaitėmis anksčiau. Kas tai buvo praktiškai, dabar labai sunku prisminti, nes iš tos inivciatyvos kuri turėjo sustiprinti Sovietijso režimą, nelabai kas gavosi
                    Dar buvo "glasnost" (viešumas), kuris apie 1986-1988 metus pasireiškė cenzūros daliniu nuėmimu Maskvos litetratūriniuose žurnaluose, Sovietų cenzūros uždraustų knygų spausdinimu ir protu nesuvokiamsi milijoniniais "Literaturnaja gazeta", litereratūrinių žurnalų tiražais bei naujais meno kūriniais.
                    Lietuvoje ir kitose Sovietijos provincijose kažkokie pokyčiai buvo labiau simboliniai.

                    1988 m. pavasarį Estijoje įsikūrė Rahvarinne (Liaudies frontas), o 1988 m. birželio 3 d. įsteigta Lietuvos Persitvarkymos sąjūdis, paskui pavadintas Lietuvos Sąjūdžiu. Tarp Sovietijos vadų (CK Politbiuro buvo toks Aleksadr Jakovlev , kuris kažkaip parėmė "persitvarkymo" iniciatyvas. kaip buvo toliau, yra smulkai aprašyta.
                    Atrodo ta organizacija vardu Sąjūdis kaip ir "veikia " iki šiol, nors po Nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. kovo 11 d. ar po realaus jos įtvirtinimo po 1991 m. rugpjūčio 19-21 d. pučo ji neteko jokios prasmės.

                    Jubiliejaus proga yra daug renginių ir publikacijų. kai kurie dalykai jau pasinešė laiko dulkėmis, kažkas tuomet nelabai girdėtas dabar jau užmištas ir atvirkščiai - kažkas tuo metu mažai reiškęsis kažkaip atbuline tvarka tapo graženis ir didesnsi nei tuomet atrodė. Kai kurie dalykai kažkaip dirbtinai apnešami užmaršties dulkėmis. Pvz, šiandien buvo paskelbta, ką veikė visi 35 Sąjūdžio iniciatyvinės gruopės nariai. Anuo metu buvo natūralus dalykas, kad didesnė pusė intelektualinio elito buvo komunistų partijos (tuopmet vadintos kompartija) nariai ir visi žinojo, kas buvo komunistais ir tai buvo tuomet svarbu, o po 30 metų tuos dalykus galima ir pamiršti.

                    Kaip ten bebūtų, bet treji metai entuziazmo ir tautos vienybės sutapus išorės aplinkybėms davė rezultatą 1990-1991 metais
                    Keletas nuotraukų iš anų laikų, kad prisimintume, iš kokio dumblo mums pavyko išlipti ir kokiame galėjome būti ir dabar

                    1987-1988 m. plakatai
                    Tiesą sakant tai panašiai idiotiška, kaip ir kai kurios dabartinės socialinės ar komercinės reklamos

                    1. Rusiškai užrašyta "perestojka" (persitvarkymas)


                    2. Parama Sovietijos politikai.


                    3. Žmonės eina į mitingą Vingio parke 1988.08.23 d.
                    Antrame plane - plakatai su pjutuvu ir kūju


                    4. "Jedinstvo" mitingas Vilniaus Kalnų parke 1989 m. kovą.
                    Plakatas apie internacionalizmą


                    5. Mitingas 1989.05.01 d. Lenino aikštėje. Vienoje aikštės pusėje - Sąjūdis, kitoje "Jedinstvo".
                    Vienu žodžiu, kažkaip taikiai sutarė raudona Sovietijos vėliava su pjautuvu ir kūju ir Lietuvos trispalvė (oficiali LTSR vėliava nuo 1988 m. rudens)


                    Telieka tie marazmai tik istorijoje

                    Comment


                     #60
                     Kelios šios dienos jubiliejinės publikacijos Lietuvos (persitvarkymo) sąjūdžio 30-mečio proga

                     15min.lt
                     Sąjūdžio 30-metis: kaip atgavus laisvę susiklostė iniciatyvinės grupės narių likimai?
                     https://www.15min.lt/naujiena/aktual...imai-56-980502

                     Delfi.lt
                     Sąjūdis nuotraukose: kaip Lietuva budo iš sovietinio košmaro
                     https://www.delfi.lt/news/daily/lith....d?id=78175405

                     Lrytas.lt
                     Sąjūdžio jubiliejus: kaip sugriuvo baimės ir tylos siena
                     https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/...siena-6494429/

                     LRT.lt
                     Projektas Sąjudžiui - 30
                     https://youtu.be/fQX5uRRkz6c
                     https://www.lrt.lt/projektai/sajudis

                     Comment

                     Working...
                     X