Parašė laimutis Rodyti pranešimą
„Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“: baltai sunyko ar tiesiog pakeitė kalbinį pavidalą? Kodėl baltai, buvusi viena didžiausių Europos tautų, taip sunyko? Buvo sunaikinti, asimiliuoti ar vis dėlto išliko, istorinės politikos arenoje pakeitę savo kalbinį pavidalą?
Čia apskritai yra labai įdomus klausimas ir kol kas mokslinio išaiškinimo nepavyko aptikti kodėl taip atsitiko. Aš turiu savą hipotezę, kodėl taip yra. Ji nebūtinai teisinga, gal ir visai neteisinga. Esmė būtų tokia.
Baltų gentys gyveno miško zonoje. Tai ypatinga aplinka, verčianti žmones užsisklęsti artimesnėje aplinkoje, kumunikacijos tarp grupių ar genčių apsunkintos. Artėjant priešui paprasčiau tyliai pasitraukti miško gilumon. Todėl iki šiol lietuviai kalba tyliai, nerėkauja kaip rusai.
Slavų gentys (pavyzdžiui lenkai, poliaki - nuo žodžio "pole") ir kitos yra kilę iš piečiau nuo miško ribos esančių stepių. Slėptis nelabai yra kur jei artėja priešas, tenka telktis ir kovoti. Stepėse reikia garsiai šūkauti komunikuojant, todėl šis rusų bruožas išlikęs iki dabar.
Klimatui šylant ir dėl žmogaus veiklos miško pietinė riba visą laiką slinko į šiaurę, todėl mažėjo baltų, miško žmonių arealas. Juos per tūkstantmečius stūmė slavai, stumia ir dabar.