Koplytstulpis kun. A.Skelčio atminimui.

Antanas Skeltys


Koplytstulpio autorius: Adolfas
Teresius