Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

[ŠIA] Šiauliai 1945 - 1990 (sovietmečio nuotraukos)

Collapse
X
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  #61
  Spartuolių (dabar Bielskio) gatvė 1953 m.
  ebay.de

  Comment


   #62
   Chaimo Frenkelio vila. Karo ligoninė. 1954 m.   Ch. Frenkelio odų fabrikas 1954 m.

   ebay.de

   Comment


    #63
    Šiauliai 1968 m. Lapkričio 7 d.
    ebay.de

    Comment


     #64
     Šiauliuose prie paminklo sovietų kariams - „išvaduotojams“ 1948 m.


     ebay.de

     Comment


      #65
      Iš knygos "Tėviškė" 1971 m. Aut. Vytautas Ylevičius.

      Comment


       #66
       Šiauliuose 1946 m.

       ebay.de

       Koks čia pastatas?

       Comment


        #67
        Trumpametrazis filmukas apie Siaulius: Nuostabūs nuotykiai Šiauliuose (1978)

        Filmo pradzioje yra ir keleta prieskariniu nuotrauku. O siaip gan daug 1978 m. Siauliu miesto vaizdu.

        Click image for larger version

Name:	Senasis parkas.jpg
Views:	1
Size:	101,9 kB
ID:	1421658
        Trobele Senajame parke

        Click image for larger version

Name:	Bedarbiu Suolas.jpg
Views:	1
Size:	98,1 kB
ID:	1421659
        Garsusis "Bedarbiu Suolas" Siauliu centre
        Paskutinis taisė hobo; 2014.12.08, 00:59.

        Comment


         #68
         Šiaulių panorama         Šaltinis: Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 4.

         Comment


          #69
          Šiauliai

          Šiaulių miesto centro projektas, archit. K. Bučas, apie 1947

          http://www.mmcentras.lt/kulturos-ist...banistika/7654

          Šiaulių srities vykdomojo komiteto pastatas, kuriame buvo įkurdintas technikumas, 1960


          Iš knygos: R. Pukys, Lietuva šalis gražioji, Vilnius, 1960
          http://www.mmcentras.lt/kulturos-ist...lietuvoje/7658

          Comment


           #70
           Atrodo, kad šios nuotraukos čia dar nebuvo įdėtos.

           Prie vieš­bu­čio įreng­tą skve­rą puo­šia fon­ta­nas su de­ko­ra­ty­vi­ne skulp­tū­ri­ne kom­po­zi­ci­ja „Paukš­čiai“ (skulpt. Ka­zys Kas­pe­ra­vi­čius). Aut. An­ta­nas Ka­zi­mie­ras Di­lys, Šiau­liai, 1981-06-24. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


           Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re ties Bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­tu 1979 m. pa­sta­ty­tas fon­ta­nas ir jį puo­šian­ti de­ko­ra­ty­vi­nė skulp­tū­ra „Mo­ti­nys­tė“ (skulpt. Aloy­zas To­lei­kis). Aut. Vla­das Mi­ka­laus­kas, Šiau­liai, 1986-05-20. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


           Fon­ta­nas skve­re prie­šais Šiau­lių mies­to vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to rū­mus. Da­bar šio­je vie­to­je vei­kia „Sau­lės dis­kų“ fon­ta­nas. Aut. Jo­nas Ta­mu­lis, Šiau­liai, 1989-05-01.
           Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


           Fon­ta­nas Vil­niaus ir Le­ni­no (dab. Til­žės) gat­vių san­kry­žo­je. Aut. Ro­ma­nas Ši­li­nis, Šiau­liai, 1978-08-08. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


           Fon­ta­nas Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke. Aut. Vac­lo­vas Ra­da­vi­čius, Šiau­liai, 1971 m. spa­lio mėn. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


           http://etaplius.lt/isdziuve-miesto-fontanai

           Comment


            #71
            Fon­ta­nas Vil­niaus ir Le­ni­no (dab. Til­žės) gat­vių san­kry­žo­je, Šiau­liuo­se. Nau­ja­sis fon­ta­no vaiz­das pa­sta­čius de­ko­ra­ty­vi­nes „Pe­li­ka­nų“ skulp­tū­ras (skulpt. Bi­ru­tė Kas­pe­ra­vi­čie­nė). Aut. Ro­ma­nas Ši­li­nis, Šiau­liai, 1978-08-19. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


            Nau­ja­sis pa­što-te­leg­ra­fo sky­rius Šiau­lių pie­ti­nia­me mik­ro­ra­jo­ne – Lie­po­riuo­se. Da­bar čia vei­kia Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja. Nuot­rau­kos au­to­rius – An­ta­nas Ka­zi­mie­ras Di­lys, Šiau­liai, 1981-06-10. Nuotr. iš Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus fon­dų.


            http://etaplius.lt/isdziuve-miesto-fontanai
            Paskutinis taisė Xedos; 2015.04.18, 23:17.

            Comment


             #72
             Iš "Raudonosios vėliavos" laikraščio. Nuotraukos turėtų būti apie 1948 m.             Palyginimui             Raudonoji vėliava, epaveldas.lt

             Comment


              #73
              Šiauliai. Draugystės prospektas. A.Dilio nuotr.

              www.ansichtskartenversand.com

              Comment


               #74
               Frenkelio fabriko griuvėsiai


               ebay.de

               Comment


                #75
                Šiauliai. Draugystės prospektas. 1968 m. Z. Kazėno nuotr.


                delcampe.net

                Comment


                 #76
                 "Taškentas". Dabartinė Tilžės g. netoli sankryžos su Gardino/Statybininkų g.                 http://etaplius.lt/%E2%80%9Etaskenta...auliu-rajonus/

                 Šiau­liuo­se tie­sia­mos po­že­mi­nės tra­sos
                 Dabartinių Tilžės/Karaliaučiaus/Gegužių g, sankryža.                 http://etaplius.lt/%E2%80%9Etaskenta...auliu-rajonus/

                 Ats­ta­ty­tas Mor­de­lio dau­gia­bu­tis Dva­ro g. ir Auš­ros al. kam­pe, Šiau­liuo­se. 1946 m., fo­tog­ra­fi­jos au­to­rius – Sta­sys Iva­naus­kas.


                 http://etaplius.lt/architekturinio-t...-ausros-aleja/
                 Paskutinis taisė Xedos; 2016.02.19, 11:21.

                 Comment


                  #77
                  1986 m.


                  ebay.com

                  Comment


                   #78
                   Saulės laikrodžio aikštės statyba.

                   Sau­lės laik­ro­džio aikš­tė statyta 1981–1986 me­tais, buvo ruošiamasi 750 me­tų mies­to ju­bi­lie­jui.


                   Sau­lės laik­ro­džio aikš­tė bu­vo įreng­ta vie­toj bu­vu­sios au­to­mo­bi­lių tech­ni­nių ap­žiū­rų aikš­te­lės.


                   http://skrastas.lt/?data=2016-04-05&...&id=1459530041

                   Comment


                    #79
                    Šiauliai 1946 m.


                    ebay.de

                    Yra toks pastatas mieste?

                    Comment


                     #80
                     Bulvaro pradžia. 1976 m.


                     Dėl šios ir kitų nuotraukų datavimo nesu tikras.


                     Žuvies“ projektas bulvare buvo naujovė menotyroje ir kūrybinėje etikoje.


                     Šiaulių bulvaras – pirmasis Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje, trečiasis Europoje.


                     http://etaplius.lt/siauliu-bulvarui-40-metu/

                     Comment

                     Working...
                     X