Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Rimšė*, Ignalinos r. - miestelis tarp didžiųjų ežerų

Collapse
X
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  Rimšė*, Ignalinos r. - miestelis tarp didžiųjų ežerų

  Rimšė - mažai žinomas miestelis šiaurės vakariniame Lietuvos pakraštyje, esantis Ilgių ežero pakrantėje, apie 8 km nuo Dūkšto ir 10 km Visagino.

  Rimšės gyventojų skaičių sunku nusakyti.
  Vikipedija nurodo, kad 1899 m. ten buvo 53 gyventojai, bet kaizerinės okupacijos nuotraukose matosi, kad miestelis buvo žymiai didesnis.
  1886 m. Lietuvos ir Baltarusijos gubernijų apraše nurodyta, kad Janovo-Rymšany miestelyje nutolusiams 28 varstus nuo Vidžių (zaštatnyj gorod) 9 namuose gyvena 58 žmonės, yra bažnyčia, žydų maldos namai, parduotuvės (lavka) ir karčema:


  MLTE nurodo, kad 1897 m. Rimšėje gyveno 108 gyv.
  1902 m. Kauno gubernijos Novolaeksandrovsko apskrities gyvenviečių sąvade nurodoma, kad Rimšėje (Rymšany-Janovo) gyvena 445 žmonės. Be to, 60 žmonių gyvena Rimšėje-fermoje ir 28- Rymšany Nesčiastnyje (Nelaimingoji Rimšė) kaime:  Sovietmečiu miestelis augo nuo 200 (1959 m.) iki 319 gyventojų (1987 m.). 2001 -2011 m. gyventojų skaičius nesikeitė (274-278).

  Ape Rimšės istoriją nėra daug informacijos.
  I pasaulinio karo metais už kelių kilometrų į rytus stovėjo frontas. Iš tų laikų liko daug vokiečių darytų nuotraukų (šioje temoje virš pusantrų metų buvo tik I pasaulinio karo Rimšės nuotraukos). Tuomet buvo nutiestas Dūkšto - Apso - Breslaujos - Drujos siaurukas, išsilaikęs iki 7-ojo dešimtmečio.
  Tarpukaryje Rimšėje buvo konfliktų su lenkų valdžia.
  Br. Kviklys mini, kad Rimšės apylinkėse buvo suimta sovietinė partizanė Marytė Melnikaitė.

  Įžymiausias Rimšės pastatas - 1809 m. statyta bažnyčia, kuri neišsiskiria architektūra.
  Rimšę miesteliu išlygomis galima vadinti tik dėl to kad kažkada buvo valsčiaus centras. Rimšėje mažai kas primena miestelį - nėra aikštės ir ištisinio užstatymo, vyrauja tipiniai sovietmečio pastatai.

  Per pastaruosius metus Rimšė išgražėjo. Už ES pinigus sutvarkyta Ilgių ežero pakrantė.

  Rimšė yra nuošalioje vietoje, bet nesunkiai pasiekiama. Anksčiau buvęs pagrindinis Dūkšto - Rimšės - Vydžių kelias tėra paprastas žvyrkelis. Kelias į Dūkštą pakeitė trasą per viaduką, o siena su Baltarusija dabar uždaryta. Yra asfaltuoti keliai į Visaginą-Dūkštą ir į Naująjį Daugėliškį.

  Verta paminėti gražias Rimšės apylinkes. Ji yra tarp dviejų didžiausių Lietuvos ežerų - Drūkšių (10 km) ir Dysnų (3,5 km). Br.Kviklys "Mūsų Lietuvoje" mini Kalniškės kalną, nuo kurio matosi virš 10 ežerų.

  Rimšės miestelis neturi herbo.

  Titulinis pranešimas sukurtas 2014.11.21
  Paskutinis taisė Romas; 2015.12.26, 17:45. Priežastis: Sukurtas titulinis pranešimas

  #2
  Sienų kaita Rimšės apylinkėse

  Rimšės apylinkėse valstybių sienos smarkiai keitėsi per abu pasaulinius karus. kartasi siena būdavo išvedama šalia pat Rimšės miestelio

  Po I pasaulinio:
  Per I pasaulinį karą frontas stovėjo kelis metus į rytus nuo Rimšės. Vokiečiai pafrontės zonoje neįvedinėjo savo bezirk'ų (apskričių). Bet ten okupacinis režimas buvo švelnesnis nei toliau nuo fronto
  1918.03.03 Bresto taikos sutartimi į rytus nuo Rimšės išvesta "siena" tarp kaizerinių vokiečių okupuotos Lietuvos ir Rusijos (vokiečiai ten buvo pasiliko, kol rusai nesumokėjo kontribucijos)
  Nuo 1919 m. pavasario Rimšę su nedidele pertrauka priklausė Lenkijai
  1920.07 per Rimšę perėjo sovietų puolimas. 1920 m. tas kampas labai trumpai (atrodo, ir faktiškai, ne tik popieriuje) priklausė Lietuvai

  Ypač smarkiai sienos ir administracinės ribos keitėsi II pasaulinio karo metu:
  1. 1939.09.01 prasidėjo II pasaulinis karas
  2. Sovietai okupavo Vilniaus kraštą apie 1939.09.18-09.20 d.
  3. Nuo 1939.10 per Rimšės valsčių ėjo Lietuvos Sovietų Sąjungos siena
  4. 1940.06.15 sovietinė okupacija
  5. Nuo 1940.11 perduota Švenčionių - Meikštų apylinkės
  6. 1941.06 Vokiečių okupacija. Nuo Ostlando Lietuvos genelalbezirk'o atskiriamos 1940.11 priskirtos teritorijos
  7. 1942.04 praplečiama Ostlando Lietuvos genelalbezirk'o teritorija (iš Baltarusijos genelalbezirk'o grįžta Švenčionių apskritis, pridedamas Vydžių valsčius, bet atskiriamas kampas ties Drūkšių ežeru
  8. 1944.07 grįžus sovietams vėl atstatomos nuo 1940.11 buvusios ribos
  9. 1994-1995 m. patikslinama siena su Baltarusija (kaimynams atitenka Drūkšių, Apvardų ir prųto ežerų vandenų plotai, už kuriuos kompensuojama)


  Vokiečių okupacijos (1942-1944) administracinio žemėlapio fragmentas

  Žemėlapis iš www.epaveldas.lt


  Lietuviško žemėlapio (1939 m. pab. -1940 m. pr.) fragmentas
  Pažymėta sienų kaita

  Žemėlapis - iš kompaktinio disko "Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai"
  Paskutinis taisė Romas; 2014.11.22, 14:36. Priežastis: Sukurtas titulinis pranešimas 2014.11.22

  Comment


   #3
   Rimšės valsčius

   Rimšė visada buvo valsčiaus centras.
   Iš Vikipedijos straipsnio nepanaršęs nesuprasi, kad tos trys apskritys priklausė skirtingoms valstybėms   Caro laikais Rimšės valsčius priklausė Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskričiai / Kovenskaja gubernija Novoaleksandrovskij ujezd volost' Rymšany
   Rimšės valsčiaus centras 1913 m. buvo miestelyje, kuris oficialiai vadinosi Яново - Рымшаны (Janovo - Rymšany)

   Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities valsčių sąrašas


   Kauno gubernijos valsčių 1980 m. schemos fragmentas su Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskritimi


   Rimšės valsčius buvo lietuviškesnis nei aplinkiniai valsčiai
   1922 m. Vidurio Lietuvos (Litwa Środkowa) balsavimo į Vilniaus seimą aktyvumas. Balsuotojų "frekvencija" buvo tiesiogiai proporcinga lenkų tautybės balsuotojų skaičiui. Rimšės valsčiuje balsavo mažiau nei pusė žmonių - ten daugumą sudarė lietuviai

   Žemėlapis iš www.epaveldas.lt


   Lenkų laikais Rimšės valsčius priklausė Vilniaus vaivadijos Breslaujos apskričiai (województwo Wileńskie, powiat Brasławski, gmina Rymszany)
   Smulkus Rimšės valsčiaus žemėlapis 1937 m.

   Žemėlapis iš www.mapywig.org

   Prasidėjus II pasauliniam karui labai dažnai keitėsi valstybinė priklausomybė ir administracinis suskirstymas
   1939.10.10 pasirašyta sutartis su Sovietrų Sąjunga. Siena išvesta pietiniu Rimšės pakraščiu dalindama valsčių perppus

   Rimšės valsčius priklausė:
   1939.10 - 1940.02 Švenčionėlių apskričiai
   1940.02 - 1940.11 Zarasų apskričiai
   1940.11 prie Letuvos TSR priskirtos Švenčionių apylinkės. Tuomet galėjo keistis ir valsčiaus ribos
   1941.06-1942.02 Švenčionių apylinkes vokiečiai buvo atskyrę nuo Lietuvos, o 1942.04.02 Lietuvai priskyrė ir Vydžių valsčių

   Nuo 1944.07 sienos (administracinės ribos) nusistovėjo. 1945-1950 m. Rimšės valsčiaus ribos buvo panašios kaip ir lenkų laikais, dalis valsčiaus už Apvardų ežero atiteko Gudijai

   Rajonų laikais Rimšė buvo apylinkės (nuo 1995 m. - seniūnijos) centras
   priklausė 1950-1959 Dūkšto rajonui, o jų panaikinus ir iki šiol priklauso Ignalinos rajonui.
   Paskutinis taisė Romas; 2016.04.10, 12:31. Priežastis: Sukurtas titulinis pranešimas 2014.11.22

   Comment


    #4
    Rimšė, Ignalinos r.

    Senesni Rimšės apylinkių žemėlapiai.

    Vokiškas 1918 m. žemėlapis su pažymėta 1918.03.03 Bresto taikos sutarties riba:
    - Rimšė, Vydžiai ir Tverečius buvo priskirti Lietuvai,
    - Adutiškis atiduotas Rusijai (Gudijai)
    - Dalis Kauno gubernijos - Drūkšių ežeras su dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos gabaliukais atiteko Kuršui (Kurland).

    Lapas Wilkomierz - Dünaburg


    Lietuviai tarpukaryje nespėjo išleisti topografinio žemėlapio
    Latviai tokį spėjo išleisti turėjo jau 1924 metais
    Lapas Nr. 80 Ežerēni    Lenkiškas WIG 1932 m. žemėlapis
    Lapas P26 S43 Dryświaty    Vokiškas 1914 m. žemėlapis Übersichtskarten von Mitteleuropa
    Lapas U56 Dwinsk (Dünaburg)    Atkreipkime dėmesį, kaip vokiečių okupacijos metais (1942.04-1944.07) ėjo Ostlando administracinė riba tarp Lietuvos (Generalkommissariat Litauen) ir Gudijos (Generalkommissariat Weißruthenien):
    - Dabartinė Lietuvos - Baltarusijos siena eina pietvakarių kryptimi tarp Drūkšių ir Apvardų ežerų, po to nuo Prūto ežero pasuka į pietvakarius link Dysnos upės;
    - Anuomet Lietuvos generalbezirk'ui buvo priskirtas Vydžių valsčius; administracinė riba ėjo ryčiau Apvardų ir Prūto ežerų, bet Gudijos naudai buvo priskirtas gabaliukas prie Drūkšių su tuo pusiasaliu, kur yra Ignalinos atominė elektrinė.


    Vokiškas 1943 m. žemėlapis Übersichtskarten von Mitteleuropa
    Lapas U56 Dünaburg (Daugavpils)

    Visi ankstesni žemėlapiai iš www.mapywig.org


    Apie 1960-1965 m. nurinktas Dūkšto - Apso - Breslaujos - Drujos geležinkelis
    Sovietmečiu apylinkės labai pasikeitė, kai 1975 m. buvo pradėta statyti Ignalinos AE.

    Sovietinis 1983-1988 m. žemėlapis
    Lapas N35-017 Dūkštas


    http://maps.vlasenko.net
    Paskutinis taisė Romas; 2015.04.20, 22:23. Priežastis: Sukurtas titulinis pranešimas 2014.11.22

    Comment


     #5
     Rimšė, miestelis Ignalinos r.

     Dabartiniai Rimšės žemėlapiai

     Rimšės apylinkių žemėlapis

     Latviškas Jāņa sēta žemėlapis iš http://www.balticmaps.eu


     Rimšės miestelio planas     Rimšės centrinė dalis


     Rimšės miestelio planai - iš www.maps.lt
     Paskutinis taisė Romas; 2014.11.22, 15:03. Priežastis: Sukurtas titulinis pranešimas 2014.11.22

     Comment


      #6
      Rimšė. 1915 m.

      ebay.de

      Comment


       #7
       Rimšė. I pasaulinio karo metai

       http://rymszany.blog.onet.pl/

       Comment


        #8
        Apie 1915-1917 m.


        www.ansichtskarten-center.de

        Comment


         #9
         Rytų karo vieta. 1917 m.

         Comment


          #10
          Rimšė - Ežerų kraštas. 1916 m.

          ebay.de

          Comment


           #11
           Kaizerinės Vokietijos kariai Rimšėje. Apie 1915-1917 m.           ebay.de

           Comment


            #12
            Atviruko apačioje užrašas Lenkijos kaimas. Apie 1916 m. Leidėjas F. Engelhardt, Berlin

            Pagrindinė gatvė. Apie 1917 m. Leidėjas Samson & Bromberg            Kaimo centrinė dalis, apie 1916-1917 m.            Kaimo kapinės, apie 1916-1917 m.            http://www.szukamypolski.com/strona/kresy_polonika/1103

            Comment


             #13
             Įdomu, ar kas nors turi nuotraukų, kaip ta Rimšė atrodo mūsų laikais

             Comment


              #14
              Rimšė ir Ilgio ežeras. Apie 1915 m.              www.ansichtskarten-center.de

              Comment


               #15
               Rimšė. Apie 1915-1916 m.

               delcampe.net

               Comment


                #16
                Buvusi Rimšės aštuonmetė mokykla.

                Comment


                 #17
                 Rimšės seniūnija.

                 Paminklas iš Senųjų Rimšės kapinių.

                 Comment


                  #18
                  Foto 2014.10
                  Įvažiavimas į Rimšę nuo Naujojo Daugėliškio pusės


                  Šalia pagrindinės sankryžos - senosios kapinės
                  Pagrindinė gatvė taip ir vadinasi - Rimšės


                  Aikštelė prie ežero
                  Paskutinis taisė Romas; 2014.11.23, 19:15.

                  Comment


                   #19
                   Rimšėje atsirado ir rodyklės


                   Standartinė Rimšės bažnyčios perspektyva
                   Rimšės Švč. Trejybės bažnyčia


                   Gatvelė už bažnyčios


                   Namas


                   Comment


                    #20


                    Pagrindinė sankryža su N.Daugėliškio keliu


                    Kelias Visagino link

                    Comment

                    Working...
                    X