Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

[VLN] Sapiegų rūmai ir parkas, Vilnius

Collapse
X
 
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  Parašė Salvijus Rodyti pranešimą
  Neisterikuokite be reikalo. Niekas plastikinių langų nedės, o dėl laiptų tokius leidžiai ES konvencijos jeigu nėra žinoma kaip jie atrodė originalūs. netgi priešingai reikalaujama pabrėžti tai kas neautentiška ir atkurta.
  Tai kad jau yra įdėta plastikinių baltų langų:

  http://www.15min.lt/gallery/show/pri...ektas-47148#41
  Paskutinis taisė Vilnietis1; 2013.12.14, 14:39.

  Comment


   Pats matei ar taip tik foto atrodo?

   Comment


    Ar tai tikrai plastikiniai langai? Mat balti rėmai gali būti ir iš medžio Juolab, kad pačių stiklų tvirtinimo konstrukcija nepanaši, kad būtų plastikiniai, nes juos dažniausiai jau deda visiškai paruoštus (niekas nededa tuščio rėmo, o po to - lango).

    Comment


     Parašė Salvijus Rodyti pranešimą
     Pats matei ar taip tik foto atrodo?
     Nelabai įsivaizduoju kas kita ten galėtų būti. Kokie nors juodi geležiniai juk tikrai nebus (kaip Valdovų Rūmuose) ant tokio balto apvado.
     Parašė Creatium Rodyti pranešimą
     Ar tai tikrai plastikiniai langai? Mat balti rėmai gali būti ir iš medžio Juolab, kad pačių stiklų tvirtinimo konstrukcija nepanaši, kad būtų plastikiniai, nes juos dažniausiai jau deda visiškai paruoštus (niekas nededa tuščio rėmo, o po to - lango).
     Čia gali būti tie "mandresni plastikiniai", kur išorė kaip ir medinė, bet visas vidus grynai toks pat kaip plastikinių. Praktiška, atrodo maloniau nei plasmasiniai, bet tokiam objektui - mažu mažiausiai juokingi.

     Comment


      Parašė Vilnietis1 Rodyti pranešimą
      Nelabai įsivaizduoju kas kita ten galėtų būti. Kokie nors juodi geležiniai juk tikrai nebus (kaip Valdovų Rūmuose) ant tokio balto apvado.

      Čia gali būti tie "mandresni plastikiniai", kur išorė kaip ir medinė, bet visas vidus grynai toks pat kaip plastikinių. Praktiška, atrodo maloniau nei plasmasiniai, bet tokiam objektui - mažu mažiausiai juokingi.
      Tai arba visiškai paprasti senoviniai mediniai langai (vieno - dviejų stiklų) arba modernūs mediniai langai su stiklo paketais. Asmeniškai nematau problemos, jeigu langai bus mediniai su stiklo paketais Efektyvesnis šilumos naudojimas. O kas viduje - nesimato, kaip ir su betoniniais laiptais

      Comment


       Sapiegų rūmai atiteks visuomenei
       http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir...uomenei/169827


       Orestas Gurevičius LŽ

       Naujieji laiptai manęs neišgasdino, nes buvo ir taip aišku, kad jie įrengti toje rūmų dalyje, kuri pagal I-ąjį idealios restauracijos variantą iš viso turėjo būti nugriauta. Tai patvirtina ir straipsnis:

       Ka­dan­gi XVII am­žiaus rū­muo­se bu­vo tik pa­grin­di­niai pla­tūs ąžuo­li­niai laip­tai, o ki­to­se pa­tal­po­se - ma­žy­čiai sraig­ti­niai laip­te­liai, pa­gal prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mus to­kių pa­tal­pų ne­bū­tų ga­li­ma eksp­loa­tuo­ti. Res­tau­ruo­jant bu­vo pa­lik­tas ar­chi­tek­tū­ros po­žiū­riu ne­la­bai ver­tin­gas XIX am­žiaus prie­sta­tas ir ja­me įreng­ti dar vie­ni laip­tai bei lif­tas ne­įga­lie­siems.

       Orestas Gurevičius LŽ

       Be to, dar vasarą šioje diskusijoje rašiau, jog vėlesnės rūmų rekonstrukcijos-pritaikymai - tai provizorinė architektūra, kurios tikslas buvo utilitarus o architektūrinė raiška - atsitiktinė. Laikiau, kad tai yra laiminga aplinkybė rūmų restauracijai, o ne akstinas sergėti. Straipsnyje šia tema pateikiama papildoma nauja informacija:

       "Mums bu­vo ne­ti­kė­ta, kad XVII am­žiaus pa­bai­go­je sta­ty­da­mas rū­mus ry­ti­nia­me fa­sa­de K.J.Sa­pie­ga pa­li­ko se­nuo­sius bu­vu­sių rū­mų ele­men­tus - lan­gus, du­ris, - aiš­ki­no E.Pur­lys. - Rū­mų žlu­gi­mas pra­si­dė­jo 1809 me­tais. Bu­vo ren­gia­mas di­džiu­lis Jo­sep­ho Pous­sier re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas. Jei jis bū­tų bu­vęs įgy­ven­din­tas, nie­ko iš rū­mų bū­tų ne­li­kę. Ge­rai, kad ne­tru­kus pra­si­dė­jo pra­ncūz­me­tis ir pro­jek­tas li­ko ne­įgy­ven­din­tas 1843 me­tais nu­tar­ta čia įkur­ti li­go­ni­nę. Per pen­ke­rius me­tus rū­mai bu­vo per­da­ry­ti, pri­tai­ky­ti gy­dy­mo įstai­gai ir, ga­li­ma sa­ky­ti, dau­giau iš es­mės ne­pa­keis­ti iki da­bar­ti­nės res­tau­ra­ci­jos."
       Taigi mums pasisekė, o ne atvirkščiai. Beje, stipriai pasisekė rūmams dar kartą 2013-ų pabaigoje. Tokia šilta žiema leido iki šalčių įstiklinti abi galerijas (su labai trapiom lipdybos/tapybos liekanom) dėl ko buvo būgštaujama dar šių metų rudenį mat stiklinimo darbai stipriai vėlavo.
       blaivumas išlaisvina

       Comment


        O galerijos ir bus įstiklintos ar čia tik laikinai, kad apsaugoti tapybą ir lipdinius, kol jie bus restauruoti? Nes neįstiklintos galerijos ir atrodytų geriau ir matyt originaliai tokios buvo.
        Post in English - fight censorship!

        Comment


         Įdomi ir svarbi informacija Zosy, kad darbai tik toliau nesustotų dėl kokių nors priežasčių.

         Comment


          Parašė index Rodyti pranešimą
          O galerijos ir bus įstiklintos ar čia tik laikinai, kad apsaugoti tapybą ir lipdinius, kol jie bus restauruoti? Nes neįstiklintos galerijos ir atrodytų geriau ir matyt originaliai tokios buvo.
          1) kas dėl galerijų rėmų laikinumo, tai deja aš pats neturiu tvirtos informacijos. Žinau tik tiek, kad restauratoriai labai aštriai reikalavo uždengti galerijas ir apsaugoti vertingas liekanas nuo klimato poveikio. Asmeniškai norėtųsi tikėti, kad dabartinės konstrukcijos laikinos, mat stilistiškai prastai priderintos, bet kita vertus akivaizdu, kad jos brangios ir padarytos su perspektyva.

          2) vėlgi nevisai tikras, bet kiek suprantu iš inventorių yra žinoma, kad antrajame aukšte buvo įrengti reprezentaciniai "stikliniai kambariai". XVIIa. pabaigai stiklintos didelio ploto arkados jau įmanomas variantas (kad ir garsieji palazzo Madama Turine, beje netgi to meto Lenkijoje jau esama pvz., tiesa ne tokio dydžio, nes Sapiegų arkados išties labai labai didelės). Tačiau tokiu atveju arkadas derėtų stiklinti pagal artimesnių analogų stilistiką. o ne taip kaip dabar.
          blaivumas išlaisvina

          Comment


           Langai tikrai laikini.

           Comment


            Parašė Andrejavus Rodyti pranešimą
            Langai tikrai laikini.
            Man irgi pasirodė laikini - eidamas pro šalį pažiūrėjau, tik nefotkinau, nes tamsu jau buvo. panašu kad net stiklai be paketų. rėmai paprastos medienos, neprofiliuoti, nedažyti, tik impregnuoti, akivaizdžiai skiriasi nuo kitų langų ir t.t...

            Comment


             Dabar iš esmės jau akivaizdu, jog rėmai laikini, bet kam tokia pompastika? Kodėl nė paprastos medžio grotos su plokštėmis? Logiška būtų, jeigu tie rėmai būtų naudojami pakartotinai kitoje pusėje.
             Lažinuos- 2017 metais Lietuvos gyventojų skaičius didės.

             Comment


              Tarpukario nuotrauka
              Vilniaus Stepono Batoro universiteto (USB ) medicinos fakulteto padalinys ir klinikos.
              Virš vartų yra ir užrašas "Szpital wojskowy" - karo ligoninė

              http://www.wykop.pl/ramka/1709632/un...y-w-1939-roku/
              Paskutinis taisė Romas; 2014.01.26, 22:24.

              Comment


               Gal kas matė/girdėjo ką naujo per mėnesį nuveikė?

               Comment


                Iš išorės, labai daug pakeitimų nepamačiau.
                Šiandien:                DINGĘS MIESTAS - MERKINĖ <<

                Comment
                 DINGĘS MIESTAS - MERKINĖ <<

                 Comment


                  Kai pagalvoji turime Lietuvoje vienintelę tokią barokinę rezidencija ir tik dabar vyksta jos restauravimo darbai. Galime pavydėti mūsų kaimynams lenkams ten tokių panašių XVII a. pilių ir rūmų šimtais skaičiuojama http://www.zamki.pl/ neįsivaizduoju ką darytume ir kaip prižiūrėtume jei toks kultūros palikimas būtų šiandienos Lietuvoje. Na toli ieškot nerikia, akis bado griuvantys XIX-XX a. dvarai ir dvareliai. Ačių už reportažą Depeche, tikėkimės darbai vyks sklandžiai be jokių trukdžių.

                  Comment


                   Sprendžiant iš stogų projektas tas pats, prieš kurį taip "šiaušėsi" Sabaliauskaitė:

                   http://www.lrytas.lt/-13294806681328...m#.Uu--8T2SySo
                   http://www.lrytas.lt/-13300149941329...m#.Uu--8j2SySo

                   Ar visgi buvo kažkas pakeista? Ir ką manote apie Sabaliauskaitės išsakytą kritiką?

                   Comment


                    Parašė laimutis Rodyti pranešimą
                    Kai pagalvoji turime Lietuvoje vienintelę tokią barokinę rezidencija ir tik dabar vyksta jos restauravimo darbai. Galime pavydėti mūsų kaimynams lenkams ten tokių panašių XVII a. pilių ir rūmų šimtais skaičiuojama http://www.zamki.pl/ neįsivaizduoju ką darytume ir kaip prižiūrėtume jei toks kultūros palikimas būtų šiandienos Lietuvoje. Na toli ieškot nerikia, akis bado griuvantys XIX-XX a. dvarai ir dvareliai. Ačių už reportažą Depeche, tikėkimės darbai vyks sklandžiai be jokių trukdžių.
                    Pamiršai paminėti Biržų, Panemunės, Raudondvario, Vilniaus Radvilių ir kt. pilis.

                    Comment


                     dėl langų, Purlys sakė, kad tai laikini langai, kad įmanoma būtų vyduje dirbti, "tikrųjų" langų rangovas dar tik ieškomas.
                     Reikia fotografo?

                     Comment

                     Working...
                     X