Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Panemunės (Vytėnų) pilis, Jurbarko r.

Collapse
X
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  #81
  Ačiū, xxl.
  Seniai šitame forume buvo tokios gražios pastatų nuotraukos

  Comment


   #82
   Nuotraukos tikrai kokybiškos ir gražios. O vat interjeruose man trūksta kažko... kažko, kad apjungtų visus tuos senovinius daiktus kiekviename kambaryje. Gal tos lygios baltos lubos trukdo?

   Comment


    #83
    Darbai tęsis toliau:

    „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“

    Comment


     #84
     Informuojame, kad pasirašyta sutartis projekte „ Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms", projekto kodas EEE-LT06-KM-01-K-01-067
     2015m. liepos 01 d. pasirašyta Statybos rangos sutartis Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.
     Tarp Vilniaus dailės akademijos ir MB VIRMALDA, UAB Kaminta, UAB Struktūra, UAB Eigesa ir UAB Rudūpis.
     Sutarties kaina yra 2 863 134,88 Eur.

     http://panemunespilis.lt/?pg=63

     Comment


      #85
      Panemunės (Vytėnų–Gelgaudų) pilis XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš. Fot. Balys Buračas      https://www.limis.lt/greita-paieska/...ype=EKSPONATAS

      Comment


       #86
       Panemunės pilis nuo Gelgaudiškio dvaro apžvalgos bokštelio
       Foto 2016.05


       Comment


        #87
        Kada nors gal bus įgyvendintas projektas

        "Lietuvos žinios" 2015.12.15
        Lynų keliu keliausime per Nemuną
        Jur­bar­ko ir Ša­kių ra­jo­nų va­do­vai už­si­mo­jo per po­rą me­tų ly­nų ke­liu su­jung­ti kai­rį­jį ir de­ši­nį­jį Ne­mu­no kran­tus ties Vy­tė­nais bei Gel­gau­diš­kiu. (...)

        Ly­nų ke­lias abu Ne­mu­no kran­tus jung­tų ša­lia vals­ty­bės sau­go­mų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų – Vy­tė­nų pi­lies (dar va­di­na­mos Pa­ne­mu­nės bei Gel­gau­dų var­dais) ir Gel­gau­diš­kio dva­ro. Yra nu­ma­ty­ta, kad de­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te ly­nų ke­lias pra­si­dės už pi­lies te­ri­to­ri­jos ri­bų. Tam vi­suo­me­nės reik­mėms pa­ne­mu­nė­je re­zer­vuo­tas be­veik 2 ha vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas, ku­ria­me tu­rė­tų sto­vė­ti bū­si­mo ly­nų ke­lio at­ra­mos. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai šiam su­ma­ny­mui ne­prieš­ta­rau­ja. Ta­čiau vis dar ne­su­ta­ria­ma, kur baig­sis ke­lias Ša­kių ra­jo­nui pri­klau­san­čia­me Gel­gau­diš­ky­je. Pa­gal pir­mi­nį su­ma­ny­mą kai­ria­ja­me Ne­mu­no kran­te ly­nų ke­lias tu­rė­tų baig­tis ant kal­no, Gel­gau­diš­kio dva­ro so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je, bet tam ne­no­ri pri­tar­ti pa­vel­do­sau­gi­nin­kai.
        (...)
        Ti­ki­ma­si, kad vi­so pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas už­truk­tų iki dve­jų me­tų. Nu­ties­ti 1400 me­trų il­gio ly­no ke­lią kai­nuo­tų apie 3,5 mln. eu­rų.

        http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-k...-nemuna/214209

        Comment


         #88
         Pietinis Panemunės pilies fasadas Žibarto Simonavičiaus parengtame eskiziniame projekte, 1981, in: VAA         Rasa Butvilaitė. PANEMUNĖS PILIES TVARKYBOS RAIDA XX A. − XXI A. PRADŽIOJE http://leidykla.vda.lt/Files/file/Ac...tvilaite_2.pdf

         Comment


          #89
          Foto 2018.03
          Vidinis piles kiemas


          Atrodo, kad per keletą metų pietiniame fligelyje darbai judėjo lėtai


          Turint laiko būtų smagu pavaikščioti po parką su tvenkiniais


          Comment


           #90
           Vertikalios pilies bokštų nuotraukos           Comment


            #91
            Panemunės pilies šiaurės vakarų bokštas            Pietinis pilies korpusas laukia restauratorių            Šiaurinio korpuso tik pamatai tėra, jis nugriautas XVIII a. 2 pusėje per pilies klasicistinę rekonstrukciją            XVII a. pilies pagrindinis gyvenamasis rytų korpusas. Pilies rytų išorės pusėje buvo įrengtos dvi "latrinos", vadinamieji tualetai, kairėje matosi apvalaus bokšto pamatai, greit po pastatymo (1610 m.) bokštas nugriuvo ir nebebuvo atstatytas

            Iš kiemo pusės matosi pagrindinio rytų korpuso gotikinio portalo liekanos            Šio rytų korpuso šiaurės rytų kampe stovėjo šešiakampis bokštas, teliko pamatai ir sienų likučiai

            Pietų korpuso atvira renesansinė arkada            Gotikos elementai pietų korpuse


            Comment


             #92
             Panemunės (Vytėnų) pilis. XX a. pr.

             delcampe.net

             Comment


              #93
              Panemunės pilis. Išorinė pietinė restauruojamo korpuso siena jau pakeitė rūbą.              Pietinio korpuso restauracija https://www.facebook.com/pg/Panemun%...32042643476455

              Comment

              Working...
              X