Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

[VLN] Vilniaus pėsčiųjų perėjos

Collapse
X
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  Parašė Ginthus Rodyti pranešimą
  Reikia išmesti iš galvų pasenusį mastymą ir pertvarkyti pagaliau maršrutus (ką jau dešimtmetį žada daryti, bet niekaip nepadaro). Jei tai persėdimo mazgai, tai ir kurti persėdimo mazgus, o ne laikyti stoteles magistralinėje gatvėje vien dėl to, kad ten kažkam atseit patogu persėsti ar žūti po automobilio ratais. Šiuo atveju, stotelės panaikinimas tik reikštų, kad reikėtų kažkam pereiti gatvę jau kitoje, saugesnėje vietoje. Gal teko kada apsilankyti Varšuvoje prie kultūros rūmų? Ten toks transporto mazgiukas labai panašus į Laivės-Narbuto, yra ko pasimokyti.
  O gal geriau reikia mesti lauk mastymą, kad Vilniuje visur viską reikai daryti kaip patogiau automobilių vairuotojams? Kaip tik reikia daryti kaip patogiau žmoniems kurie naudojasi VT. Nes kitaip - ir toliau merdės VT su pencynykais.

  Comment


   Parašė k0fis Rodyti pranešimą
   O gal geriau reikia mesti lauk mastymą, kad Vilniuje visur viską reikai daryti kaip patogiau automobilių vairuotojams? Kaip tik reikia daryti kaip patogiau žmoniems kurie naudojasi VT. Nes kitaip - ir toliau merdės VT su pencynykais.
   Palaikau. Reikia pėsčiųjų viaduko ir nebus saugumo, vakarinių kamščių problemos.

   Comment


    Parašė k0fis Rodyti pranešimą
    O gal geriau reikia mesti lauk mastymą, kad Vilniuje visur viską reikai daryti kaip patogiau automobilių vairuotojams? Kaip tik reikia daryti kaip patogiau žmoniems kurie naudojasi VT. Nes kitaip - ir toliau merdės VT su pencynykais.
    Viadukas ne viadukas, bet ten visada bus problema, nes kažkas tingės lipti-eiti-nulipti ir nuspręs bėgti "nes jau atvažiuoja".

    Mazgų kūrimas būtų liuks, bet tam reikia atlikti didelė analizę, kad sukurti mazgus tinkamose vietose.
    Turime gerų pavyzdžių - Antakalnio žiedas - VVT galinė stotelė, VRAP pradinė, tolėliau nuo greito eismo gatvių (Milašiaus g.).

    Comment


     Parašė Fulgur Rodyti pranešimą
     Viadukas ne viadukas, bet ten visada bus problema, nes kažkas tingės lipti-eiti-nulipti ir nuspręs bėgti "nes jau atvažiuoja".

     Mazgų kūrimas būtų liuks, bet tam reikia atlikti didelė analizę, kad sukurti mazgus tinkamose vietose.
     Turime gerų pavyzdžių - Antakalnio žiedas - VVT galinė stotelė, VRAP pradinė, tolėliau nuo greito eismo gatvių (Milašiaus g.).
     Jei bus vienas kitas - tai pats kaltas. Prie vaivorykštės st. pastatė viaduką, nebėra nei vieno lakstančio.

     Comment


      Parašė Fulgur Rodyti pranešimą
      Viadukas ne viadukas, bet ten visada bus problema, nes kažkas tingės lipti-eiti-nulipti ir nuspręs bėgti "nes jau atvažiuoja"
      niekur neperbėgsi, kai ten yra apsauginė tvorelė (visa tvora sakyčiau), įrengus pėsčiųjų viaduką galima tą tvorą padaryti ištisinę, ir dar net vieną ar visas dvi papildomas eismo juostas sukišti centrinėje dalyje

      Comment


       Pagaliau bus patobulintos Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės. Bus išleistos Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės, kurios turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d. Jos taps privalomos tiek valstybinės, tiek vietinės reikšmės keliuose (gatvėse).

       Esamos pėsčiųjų perėjos privalės atitikti Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas iki 2018 m. sausio 1 d. arba turės būti panaikintos.

       Ištraukos iš taisyklių:

       ESAMOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS
       11. Pėsčiųjų perėja turi būti panaikinta arba pakeista į kitokią perėjimo organizavimo priemonę (žr. 15 punktą), jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
       11.1. pėsčiųjų perėja yra už gyvenvietės ribų;
       11.2. kelio ar gatvės ruože, kur įrengta pėsčiųjų perėja, leidžiamas važiavimo greitis yra didesnis kaip 50 km/h. Dirbtinai mažinti leidžiamą važiavimo greitį kelio ženklais prieš pėsčiųjų perėją tik tam, kad būtų išvengta šio punkto sąlygos, draudžiama.
       11.3. pėsčiųjų perėja yra A arba B1 kategorijos gatvėje;
       11.4. pėstiesiems iki kitos kelio ar gatvės pusės, saugos salelės ar skiriamosios juostos reikia pereiti daugiau kaip dvi eismo juostas. Siekiant išsaugoti pėsčiųjų perėją, joje turi būti įrengta iškili saugos salelė arba važiuojamoji dalis šioje vietoje turi būti atitinkamai susiaurinta;
       11.5. pėsčiųjų perėja yra mažiau kaip 100 m atstumu iki toje pačioje gatvėje esančios šviesoforais reguliuojamos perėjos, požeminės pėsčiųjų perėjos ar pėsčiųjų perėjos virš kelio;
       11.6. pėsčiųjų perėja nėra apšviesta individualiuoju ar bendruoju gatvės apšvietimu. Siekiant išsaugoti pėsčiųjų perėją, joje turi būti įrengtas kryptinis apšvietimas.
       PERĖJIMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS IR ATNAUJINIMAS
       12. Jeigu pėstiesiems tam tikroje vietoje reikia pereiti per kelią ar gatvę, eismo organizavimo priemonė, išskyrus 15 ir 16 punktuose nustatytus atvejus, turi būti parinkta atsižvelgiant į lentelėje „Eismo intensyvumo sąlygos perėjimo organizavimo priemonei nustatyti“ nustatytus eismo intensyvumo kriterijus.
       13. Tam, kad būtų galima įrengti pėsčiųjų perėją, įrengimo vieta papildomai turi atitikti visus išvardytus saugos reikalavimus:
       13.1. vieta yra gyvenvietėje;
       13.2. leidžiamas arba faktinis važiavimo greitis yra nuo 30 iki 50 km/h įskaitytinai (rekomenduojama remtis nustatytu faktiniu važiavimo greičiu pagal 85-ojo procentilio reikšmę);
       13.3. vieta yra B2, C arba D kategorijos gatvėje;
       13.4. pėstiesiems iki kitos kelio ar gatvės pusės, saugos salelės ar skiriamosios juostos reikės pereiti ne daugiau kaip dvi eismo juostas;
       13.5. pėstiesiems iki kitos kelio ar gatvės pusės, saugos salelės ar skiriamosios juostos reikės pereiti ne platesnę kaip 8,5 m važiuojamąją kelio dalį;
       13.6. pėstiesiems iki kitos kelio ar gatvės pusės iš viso reikės pereiti ne daugiau kaip keturias eismo juostas (įskaitant posūkių, lėtėjimo ir greitėjimo juostas);
       13.7. abipus kelio ar gatvės yra pėsčiųjų eismo infrastruktūros tęsiniai: šaligatviai, pėsčiųjų takai ar pėsčiųjų ir dviračių takai;
       13.8. 100 m ir mažesniu atstumu nėra pėsčiųjų perėjos virš kelio, požeminės ar šviesoforais reguliuojamos perėjos;
       13.9. vietos matomumas yra pakankamas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ [9.4];
       13.10. egzistuoja galimybė arba yra projektuojama tiekti elektros energiją pėsčiųjų perėjos kryptiniam apšvietimui.
       14. Pėsčiųjų perėjai įrengti ar atnaujinti būtinų sąlygų patikros lapas pateiktas 1 priede.
       15. Susidarius aplinkybėms, kai pėsčiųjų perėja negali būti toliau eksploatuojama ar įrengta (žr. 11 ir 13 p.), gali būti taikoma kitokia eismo organizavimo priemonė: nežymėta perėja, šviesoforais reguliuojama perėja, požeminė pėsčiųjų perėja arba pėsčiųjų perėja virš kelio. Perėjimo organizavimo priemonę šiuo atveju reikia parinkti atsižvelgiant į tai, kuriai perėjimo organizavimo priemonei lentelėje „Eismo intensyvumo sąlygos perėjimo organizavimo priemonei nustatyti“ yra artimesnis nustatytas ar planuojamas automobilių eismo intensyvumas.
       Projektas:

       https://e-seimas.lrs.lt/portal/legal...d-dae251fd5bf6

       Lydraštis:

       https://e-seimas.lrs.lt/portal/legal...d-dae251fd5bf6

       Comment


        Parašė dsanto Rodyti pranešimą
        Pagaliau bus patobulintos Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės. Bus išleistos Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės, kurios turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d. Jos taps privalomos tiek valstybinės, tiek vietinės reikšmės keliuose (gatvėse).

        Esamos pėsčiųjų perėjos privalės atitikti Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas iki 2018 m. sausio 1 d. arba turės būti panaikintos.
        Kaip suprantu, čia kalbama tik apie nereguliuojamas perėjas? Jei taip tai labai sveikintina tvarka.

        Comment


         Parašė evil Rodyti pranešimą
         Kaip suprantu, čia kalbama tik apie nereguliuojamas perėjas? Jei taip tai labai sveikintina tvarka.
         Taip, apie nereguliuojamas perėjas. Tikrai labai sveikintini dalykai.

         Dėl terminų:

         10. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
         10.1. Pėsčiųjų perėjimo per kelią ar gatvę organizavimo priemonė (toliau – perėjimo organizavimo priemonė) – nežymėta perėja, pėsčiųjų perėja, šviesoforais reguliuojama perėja, požeminė pėsčiųjų perėja ar pėsčiųjų perėja virš kelio.
         10.2. Nežymėta perėja – inžinerinėmis priemonėmis pėsčiųjų eismui pritaikyta perėjimo per kelią ar gatvę vieta, nepažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir (ar) horizontaliojo ženklinimo linijomis.
         10.3. Pėsčiųjų perėja – perėjimo per važiuojamąją kelio dalį vieta, pažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir ženklinimo linijomis arba tik kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra, – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo kelio ženklų statmenai per kelią.
         10.4. Šviesoforais reguliuojama perėja – pėsčiųjų perėjimo per kelią ar gatvę vieta, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforais.
         10.5. Požeminė pėsčiųjų perėja – pėsčiųjų perėjimo per kelią ar gatvę vieta, esanti po važiuojamąja kelio dalimi.
         10.6. Pėsčiųjų perėja virš kelio – pėsčiųjų perėjimo per kelią ar gatvę vieta, esanti virš važiuojamosios kelio dalies.
         10.7. Kryptinis apšvietimas – individualus pėsčiųjų perėjimo per kelią ar gatvę vietos ir jos prieigų apšvietimas koncentruotu šviesos srautu.
         10.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [9.1], Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [9.2], Kelių eismo taisyklėse [9.3] ir kituose 9 punkte nurodytuose teisės aktuose.

         Comment


          Tiek, kad Kaune turbūt apie pusė perėjų turės būti perdaryta arba panaikinta. Perdarymas nėra pigu, tai turbūt bus naikinama nemažai. Įdomus terminas "nežymėta perėja". Iš apibrėžimo panašu, kad tai yra buvus perėja, kuri nebeatitinka naujų reikalvimų (nuimamas kelio ženklas ir nutrinamas zebras). Vien K. Petrausko gatvėje matau 4 naikinamas perėjas įskaitant per rekonstrukciją įrengtas.

          Comment


           Parašė evil Rodyti pranešimą
           Tiek, kad Kaune turbūt apie pusė perėjų turės būti perdaryta arba panaikinta. Perdarymas nėra pigu, tai turbūt bus naikinama nemažai. Įdomus terminas "nežymėta perėja". Iš apibrėžimo panašu, kad tai yra buvus perėja, kuri nebeatitinka naujų reikalvimų (nuimamas kelio ženklas ir nutrinamas zebras). Vien K. Petrausko gatvėje matau 4 naikinamas perėjas įskaitant per rekonstrukciją įrengtas.
           Nežymėta perėja nebūtinai panaikinta perėja. Vokietijoje daug tokių vietų, kur viduryje gatvės yra saugumi salelė, bet ta vieta nepažymėta kaip perėja. Tačiau pagal lentelę yra eismo srautų apribojimai nežymėtai perėjai. Jei gatvė intensyvi ir / arba daug pėčiųjų, ji negalima.

           Comment


            Filosofiškai mąstant - bet kuri gatvės vieta tada yra nežymėta perėja, ypač tik 1+1 eismo juostų keliuose kur salelės nelabai įrenginėjamos ar reikalingos. Įdomus toks apibrėžimas.

            Man įdomiausia kas bus su perėjomis pvz. Jonavos gatvėje, jos ten reikalingos, o greitis, bent tam tikru metu, yra daugiau nei 50kmh. Tikiuosi nebus nueita paprasčiausiu būdu sumažinant greitį...

            Comment


             Parašė Gator Rodyti pranešimą
             Filosofiškai mąstant - bet kuri gatvės vieta tada yra nežymėta perėja, ypač tik 1+1 eismo juostų keliuose kur salelės nelabai įrenginėjamos ar reikalingos. Įdomus toks apibrėžimas.

             Man įdomiausia kas bus su perėjomis pvz. Jonavos gatvėje, jos ten reikalingos, o greitis, bent tam tikru metu, yra daugiau nei 50kmh. Tikiuosi nebus nueita paprasčiausiu būdu sumažinant greitį...
             Sumažinimas nepadėtų, nes visvien ten po tris juostas į kiekviena pusę ir gatvė berods B1 kategorijos. Tai jau kaip minimum du požymiai dėl kurių negali būti nereguliuojamos perėjos. Akivaizdu, kag jų reikės mažint ir įrenginėt šviesoforus.

             Comment


              10.2. Nežymėta perėja – inžinerinėmis priemonėmis pėsčiųjų eismui pritaikyta perėjimo per kelią ar gatvę vieta, nepažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir (ar) horizontaliojo ženklinimo linijomis.
              Vilniuje tam tikrus ruožus pradėjo žymėti ženklu Nr. 128 "Pėstieji" iš abiejų pusių kur yra didesnis judėjimas per gatves, bet nėra sąlygų perėjai įrengti.

              Comment


               Pastabas taisyklėms galima pareikšti iki lapkričio 6 d. Jei matote tobulintinų dalykų, nelikite abejingi. Šios taisyklės ženkliai prisidės prie eismo saugumo.

               Comment


                Įdomu ką jie darys su žiedų perėjomis. Ne viena jų yra per daugiau nei 4 juostas (su salele). Sudės šviesoforus?

                Kas dar tikrai reikalinga - riboti šviesoforinių perėjų skaičių nustatant tam tikrus kriterijus (atstumas iki šviesoforinės sankryžos). Geras pavyzdys Ukmergės g.-Ateities g. Yra viadukas su pėsčiųjų takais šalia. Tačiau 100 m. atstumu nuo jo dvi šviesaforinės pėsčiųjų perėjos. Nors pagal saugaus eismo teorines nuostatas, geriausia kai srautai nesusikerta iš viso (t.y. nukreipiami į viadukus, požemines perėjas).

                Comment


                 Įdomu ką darys su dviem perėjom Baršausko g. tarp žiedo ir Molo? Prie įvažiavimo į žiedą šviesoforą statys?

                 Comment


                  Kaune Saulėtekio žiede esanti perėja totali nesąmonė, kai kiekvienam įvažiavime beveik yra po perėja. Kam dar reikalinga viduryje žiedo?
                  AZ.Baku | FI.Vaasa | SR.Paramaribo | SE.Lund | DZ.Annaba

                  Comment


                   Parašė booraz Rodyti pranešimą
                   Kaune Saulėtekio žiede esanti perėja totali nesąmonė, kai kiekvienam įvažiavime beveik yra po perėja. Kam dar reikalinga viduryje žiedo?
                   Panaikinta po remixo. Buvo labai nesaugi perėja. Atvažiuojant nuo Saulėtekio ir taip sunku įvažiuoti į žiedą, o dar pėsčiuosius sužiūrėt reikėdavo - žiūri į kairę, ar neatvažiuoja mašinos, o pėsčiųjų perėja dešinėje.

                   Comment


                    Parašė dsanto Rodyti pranešimą
                    Pagaliau bus patobulintos Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės. Bus išleistos Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės, kurios turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d. Jos taps privalomos tiek valstybinės, tiek vietinės reikšmės keliuose (gatvėse).

                    Esamos pėsčiųjų perėjos privalės atitikti Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas iki 2018 m. sausio 1 d. arba turės būti panaikintos.

                    Ištraukos iš taisyklių:

                    Projektas:

                    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legal...d-dae251fd5bf6

                    Lydraštis:

                    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legal...d-dae251fd5bf6
                    Pernelyg tiesmukai surašytos, dar grąžinčiau teisininkams peržiūrėti. Tokie išsireiškimai, kaip apgaudinėti šias taisykles draudžiama, arba perėja turi būti panaikinta, yra gatvės pamokslautojo, o ne teisinio dokumento kalba.
                    Paskutinis taisė Ginthus; 2015.10.15, 10:53.

                    Comment


                     Parašė Ginthus Rodyti pranešimą
                     Pernelyg tiesmukai surašytos, dar grąžinčiau teisininkams peržiūrėti. Tokie išsireiškimai, kaip apgaudinėti šias taisykles draudžiama, arba perėja turi būti panaikinta, yra girto pamokslautojo, o ne teisinio dokumento kalba.
                     Kurioje vietoje taip parašyta?

                     Comment

                     Working...
                     X